Mimořádná výuka, hosté

DUBEN - KVĚTEN 2019

Monika Kwaśniewska (Jagiellonian University in Kraków)

KLATA, FRLJIĆ AND CONTEMPORARY ACTOR
(One Lecture and Two Seminars Focused on Polish Theatre)

30th April - 3rd May 2019

April 30th 2019 16-18 S201 Hallerův sál LECTURE

The ups and downs of the Polish Institutional Theatre
(example of the Stary Theater in Krakow under the direction of Jan Klata)

Jan Klata was the director of the National Stary Theatre in Krakow, one of the most important stages in Poland, for five years. It was a very turbulent period, marked by both protests and manifestations of support from the audience; great productions by renowned stars and ephemeral, experimental, performative projects by debuting male and female artists; astounding, daring performances and the director’s censorship. It was also the time when a lot of young male and female directors, choreographers, actors and actresses started work at the Stary Theatre. Talking about this management, one can point out both all the best things and all the worst things in the Polish repertory theatre.

May 2nd 2019 10:30-12 S202 Zasedačka SEMINAR

Attacks, protests, censorship and prosecution investigations - Oliver Frljić in Poland

On 7th December 2013, the premiere of the performance The Un-Divine Comedy: Remains based on the canonical drama by Zygmunt Krasiński, directed by Oliver Frljić was scheduled to take place at the Stary Theatre in Krakow. One of the main topics of the performance was to be Polish antisemitism. The news was leaked to the press and caused a series of hateful attacks on the theatre and the artists. The director cancelled the premiere, as he asserted, for safety reasons. Later on he admitted that he had not approved of the methods of work nor the content or the aesthetics of the performance. Almost every subsequent appearance of Frljić in Poland, whether at festivals or theatres, causes similar, hysterical and violent reactions from some of the audience, press, the Church, politicians and prosecutors, thus revealing the mechanisms of the symbolic and legal systems ruling the Polish culture and society. 

May 3rd 2019 13-14:30 S202 Zasedačka SEMINAR

Empowerment - the condition of contemporary actors and actress in Polish theater

I will analyse the situation of actors in contemporary Polish theatre. Drawing from statements of artists, theatre researchers and critics, I’ll claim that it is governed by folwark relationships (the theoretical foundation is taken from Andrzej Leder writings). The power is accumulated in the hands of theatre director (within the institution) and production director (in the creative dimension), while actors are reduced to performers. I will reflect upon the possibility of breaking this system through by young actres and actress, who are very aware of their situation, and want to change it both at the artistic and institutional level.

Prerequisites:
Reading several articles from Polish Theater Journal 1-2/2017

Agata Adamiecka-Sitek, Marta Keil
Theatre and Democracy. Institutional Practices in Polish Theatre

Paweł Łysak, Paweł Sztarbowski, Agata Adamiecka-Sitek, Marta Keil
Polish Theatre after Klątwa: Paweł Łysak and Paweł Sztarbowski, directors of the Powszechny Theatre in Warsaw, in Conversation with Agata Adamiecka-Sitek and Marta Keil

Oliver Frljić, Agata Adamiecka-Sitek, Marta Keil
Whose National Theatre Is It? Oliver Frljić in Conversation with Marta Keil and Agata Adamiecka-Sitek

Agata Adamiecka-Sitek
How to Lift the Curse? Director Oliver Frljić and the Poles

Paweł Mościcki
The Village Is on Fire! The Village Is Burning Down! Notes on the Oliver Frljić Production of Klątwa in Warsaw

Paweł Płoski
Theatre Organization System in Poland

Monika Kwaśniewska
The Actor in the Deadlock of Contemporary Folwark Relations

Enrolment to KOS:
By e-mail to:  tereza.sieglova@damu.cz. Deadline: 29th April 2019.

KOS:
207WSA1 Workshop I. 1, zápočet for 1 ECTS - 100% attendance

Biography:
Monika Kwaśniewska, Ph.D. (Jagiellonian University in Kraków)

Assistant at the Theater and Drama Chair of the Jagiellonian University in Kraków, Poland., editor of “Didaskalia: A Theater Journal”. She graduated also from Gender Studies – Postgraduate Studies at the Jagiellonian University. Authoress of books: „Od wstrętu do sublimacji. Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w świetle teorii Julii Kristevej” [From Disgust to Sublimation: the Theatre of Krzysztof Warlikowski in the Light of Julia Kristeva’s Theory] (2009), „Pytanie o wspólnotę. Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata” [A Question about the Community: Jerzy Grzegorzewski and Jan Klata] (2016), “Teatr - Festiwal - Instytucja. Ćwiczenia z krytyki ins tytucjon alnej” [Theater - Festival - Institution. The Exercise of Institutional Critique] (2019, in preparation) and many articles, reviews and interviews printed in “Didaskalia”, “Dialog”, “Polish Theater Journals”. Her research interests  cover: contemporary acting in the performative and institutional perspective, institutional critique in theater and visual arts, organization and role of theater festivals, collective work in contemporary theater and performing art.

Výjezd na konferenci IMPONDERABILIA TEATRALNE do Krakova

31. května - 2. června 2019

Studentský Vědecký teatrologický spolek při Filozofické fakultě Jagellonské univerzity pořádá již šestý ročník studentské konference Imponderabilia teatralne a v roce 2019 by to měla být poprvé konference mezinárodní, kam budou pozvání studenti z České republiky a Ukrajiny. Hlavním tématem konference Imponderabilia teatralne VI., která se bude konat ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2019, bude současné divadlo v účastnických zemích s následujícími navrhovanými, nikoliv však povinnými, tematickými okruhy: dokumentární divadlo; biografické a autobiografické motivy v současné dramatice; politické divadlo, divadlo reagující na významné celospolečenské fenomény (např. #metoo); rekonstrukce, adaptace a remixy starší dramatiky a divadla; divadlo a historická, společenská či politická výročí v letech 2018 a 2019. Jde sice o studentskou konferenci, ale účastní se jí i pedagogové ze všech zúčastněných států s příspěvky v rámci úvodních sekcí konference.

Jednací jazyk konference je angličtina, webové stránky konference: http://imponderabiliateatralne.pl/
CALL FOR PAPERS

Pedagogický doprovod: Mgr. Jan Jiřík, Ph.D. a Mgr. art. Eva Kyselová, Ph.D.

Kapacita: 8 studentů KTK

 

SEZNAM MIMOŘADNÝCH AKCÍ:

KDY KDO CO KDE
4. a 5. dubna 2019 Katharina Schmitt (KTK DAMU) Prázdné a plné prostory

DAMU

22. března 2019 Viktor Košut (KP DAMU) Smlouvy v praxi: autorskoprávní problematika DAMU
26.-27. listopadu 2018 prof. Jonathan Pitches ‘Contrasting Modernities: Understanding Meyerhold and Michael Chekhov’s practice as Material culture’ DAMU
14.-15. května 2018 Wanda Swiatkowska, Ph.D. (Jagellonská univerzita v Krakově) Hamlet Williama Shakespeara v polském divadle po druhé světové válce DAMU
10.-11. května 2018 Agnieszka Wanicka, Ph.D. (Jagellonská univerzita v Krakově) Polská divadelní fotografie v dějinách DAMU
4.-8. prosince 2017 prof. Patrice Pavis (Francie) Workshop teorie a praxe adaptace: Příliš hlučná samota Studio Řetízek, DAMU
19.-21.dubna 2017 prof. Pavel Drábek (University of Hull) Divadelní překlad a adaptace Zasedačka, DAMU
25.-26. října 2016 prof. Monika Meister (Universität Wien) Historie a teorie postdramatického divadla Zasedačka, DAMU