Mimořádná výuka, hosté

ZIMNÍ SEMESTR 2019/2020

Tradice avantgardy, prof. Katarzyna Osińska, Polsko - 16. a 17. října 2019
Kritický workshop: Zaostřeno na ND Brno, prof. Jan Císař - 5.-7. listopadu 2019
Embodied C
riticality, prof. Kent Sjöström, Švédsko - 14.-15. listopadu 2019
Úvod do kultury sociální komunikace, Mgr. Ivana Vostárková - 6. prosince 2019

Tradice avantgardy

MALÉ DIVADELNÍ SKUPINY V RUSKU NA ZAČÁTKU 20. STOLETÍ A O STO LET POZDĚJI. IDEJE A PROGRAMY.
(dvě pohostinské přednášky z dějin ruského divadla)

prof. Katarzyna Osińska, Ph.D. (Institut slovanských jazyků a kultury Polské akademie věd ve Varšavě, Polsko)

16. října 2019 a 17. října 2019

16. října 2019, 10:30-12 S202 Zasedačka (střední trakt, 2. patro, vedle Hallerova sálu)
Studiová divadla ruské avantgardy
Přednáška se zaměří na divadelní studia moskevského divadla MCHAT a představí jejich základní podoby, principy fungování a jejich vliv na pozdější vývoj ruského meziválečného (avantgardního) divadla. Mezi lety 1905–1917 vzniklo v rámci MCHATu několik divadelních studií, jejichž primárním úkolem bylo hledání nových podob herectví a divadelní režie. V čele těchto studií stály takové osobnosti ruského divadla, jako byl např. V. E. Mejerchold, B. Vachtangov ad., jež své studijní zkušenosti zúročily v rámci své pozdější divadelní tvorby, mnohé z jejich inscenací se staly základními kameny kánonu moderního uměleckého divadla 20. stol.  

17. října 2019, 10:30-12 S202 Zasedačka (střední trakt, 2. patro, vedle Hallerova sálu)

Ruská divadelní studia přelomu milénia
Přednáška se zaměří na boom studiových divadel, ke kterému v ruském divadle došlo na konci minulého století. V tomto období vzniklo mnoho malých divadelních skupin jako alternativa k velkému institucionálnímu divadlu i smyslu divadla jako takového. Na příkladech Školy dramatického umění A. Vasiljeva, Elektroteatru Stanislavský či Mejercholdova centra budou demonstrovány divadelní ale i mimo-divadelní programy a postoje současného divadla v Rusku.

Přednášky budou v polštině, tlumočení do češtiny je zajištěno.

Prof. Katarzyna Osińska, Ph.D. is a literary expert with specialisation in Theatrology, Russian theatre and contemporary Russian literature from Institute of Slovan Languages and Culture at Polish Academy of Science in Warsaw (Poland). The list of her research interests is very broad:
- history of the Russian theatre of the 20th century with special reference to the studio and laboratory trends, the works of Yevgeny Vakhtangov, Vsevolod Meyerhold, Anatoly Vasiliev; mass performances in post-revolutionary Russia
- comparative studies: the relations of the theatre with the fine arts; the traditions of the avant-garde in the theatre; Polish-Russian relations in the theatre; the work of Tadeusz Kantor with reference to the tradition of the Russian avant-garde
- the problems associated with the cultural transfer – on the basis of the examples furnished by the Spanish-Russian cultural relations - history of Polish-Russian cultural relations during the First World War

Selected bibliography - monographs:
Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania transformacje, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, ss. 397.
Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold,Sulerżycki, Wachtangow, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, ss. 307.
Studio w rosyjskiej kulturze teatralnej XX wieku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, ss. 117.
Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1997, ss. 191.

Za účast: 1 kredit (207WSA1 Workshop I. 1 - zapíše katedra na základě docházky)

Kritický workshop: Zaostřeno na ND Brno

prof. Jan Císař

Návštěva dvou inscenací ND Brno a společný kritický seminář s prof. Císařem:

5. listopadu 2019 od 19:00 Mahenovo divadlo - Doug Wright: Pera markýze de Sade (režie: Martin Glaser),
6. listopadu 2019 od 19:00 Divadlo Reduta -  Ewald Palmetshofer: Před východem slunce (režie: Thomas Zielinski).

Za účast: 1 kredit (207WSA1 Workshop I. 1 - zapíše katedra na základě docházky).

Přihlásit: do 30. září 2019 na e-mail tereza.sieglova(zavinac)damu.cz, kapacita: 10 studentů KTK.

Katedra přihlášeným studentům hradí: cesta do Brna a zpět (100 Kč/jedna cesta), ubytování v Brně (200 Kč/noc) - zařizují studenti, vstupenku na představení - zařizuje katedra.

Embodied criticality

(A two day workshop in English)

prof. Kent Sjöström (Malmö Theatre Academy, Švédsko)

14th November 10-16, 15th May 2019 10-15

The workshop will investigate some possibilities of widening critical and analytical approaches to theatre and performance. This will be done by opening up approaches that transgress verbal discussion or written text. The traditional and hidden position of the audience or the critic will be challenged through exercises, in which performances are commented upon through embodied stances and physical action. Different instruments, for instance table-top presentations, choruses, or parts of the performance being bodily quoted, can be used for such a critique. In this approach the performance is not considered as ended and closed after the artist has left the scene – instead it is re-worked, re-enacted and developed on another level. We will discuss presuppositions, methodology and criticality of these approaches and we will test them in practice.

In order to enable a hands-on experience, two particular theatre/art performances will be used for our work – Dress ME How YOU Like and MUYTE MAKER (presented at Prague Crossroads Festival in October 2019).  We will investigate the relation of the performances to the audience and to the theatre practitioner, and strengthen our ability to communicate our experience and opinions in different ways.

The workshop provides the student with knowledge of, and ability to discuss different aspects of criticality in relation to a specific performance or a specific concept.

Language: English

PREPARATORY MATERIAL

Literature:
Excerpt from Rogoff, Irit  ’Smuggling’ – An Embodied Criticality [08_2006] (3 pages)

Performances:
Dress ME How YOU Like (Rima Najdi, Germany – Lebanon), 4. 10. 2019 (21:00 - 6 míst), 21:30 (21:30 - 4 místa) at Prague Crossroads Festival
MUYTE MAKER (Flora Détraz, France), 3. 10. 2019 (20:00) at Prague Crossroads Festival

Prof. Kent Sjöström has worked as an instructor, mainly in movement, at Malmö Theatre Academy since 1984, but has also been teaching regularly at theatre academies in the Nordic countries, as well as giving workshops in Brazil and Shanghai. In 2007 he completed the first Swedish PhD in Theatre in the field of artistic research (The Actor in Action – Strategies for Body and Mind), and his current research concerns the field of how the working actor conveys ideology and theory, mainly with tools taken from Brecht's theories. In 2010 he started The Theory and Practice of Theatre at Malmö Theatre Acedemy, a new educational programme combining approaches from Theatre Studies with artistic work. In October 2019 he is publishing a collection of essays about actor’s contemporary practice and ethics in relation to Brecht’s theories: The Smoker’s Gaze – the Actor’s Brecht.

V KOSU: 207WRY1 Workshopy 1 - povinné pro 2. ročník, otevřeno pro další zájemce jako 207WSA1 Workshop I. 1 (zapíše katedra na základě docházky), kapacita 7 + 5

Přihlášení: do 27. září 2019 na e-mail tereza.sieglova(zavinac)damu.cz

Úvod do kultury sociální komunikace

Mgr. Ivana Vostárková

Workshop kultury sociální komunikace

Pátek 6. prosince 2019 od 10 do 13 hodin, učebna č. 2 Katedra výchovné dramatiky (3. patro, střední trakt)

Workshop by měl studenty vést k uvědomění vlastního hlasu jako nástroje mluveného projevu, který je nutné správně ovládat a soustavnou prací jej kultivovat. Seznámí studenty se zásadami správného čteného a mluveného projevu, jakými jsou správná artikulace, ale i dodržování logického členění vět; upozorní je na neverbální komunikaci, která vždy mluvený projev provází, a ukáže jim, jak ji mít pod kontrolou; přiblíží jim pravidla prezentace a sebeprezentace při veřejných i odborných setkáních.

Workshop je povinný pro 1. ročník KTK (není nutno se hlásit). 

Za účast: 1 kredit (207WSA1 Workshop I. 1 - zapíše katedra na základě docházky)

Přihlášení: do 1. listopadu 2019 na e-mail: tereza.sieglova(zavinac)damu.cz, kapacita: 5 míst.

Seznam mimořadných akcí

KDY KDO CO KDE
31. května 2019 - 2. června 2019

Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.
Mgr. art. Eva Kyselová, Ph.D.

Tereza Pavelková (2. roč. Ph.D.)
Eliška Raiterová (1. roč. MgA.)
Barbora Sedláková (1. roč. BcA.)
Róbert Štefančík (1. roč. BcA.)

Účast na konferenci Imponderabilia teatralne 2019 v Krakově s masterclass:
Main tendencies of non-fiction narratives in contemporary Czech and Slovak theatre
a příspěvky:
Political theatre of Rimini Protokoll
Gob Squad: Theatrical activities transcending into public space
Jiří Havelka and His Documentary Theatre
Non-fiction narratives in DISK Theatre

Jagellonská univerzita
v Krakově
(Polsko)
23. května 2019 Viktor Košut (KP DAMU) Smlouvy v praxi: autorskoprávní problematika 2 DAMU
30. dubna - 3. května 2019

dr. Monika Kwaśniewska
(Jagellonská univerzita v Krakově)

KLATA, FRLJIĆ AND CONTEMPORARY ACTOR
(One Lecture and Two Seminars Focused on Polish Theatre)
DAMU
4. a 5. dubna 2019 Katharina Schmitt (KTK DAMU) Prázdné a plné prostory

DAMU

22. března 2019 Viktor Košut (KP DAMU) Smlouvy v praxi: autorskoprávní problematika 1 DAMU
26.-27. listopadu 2018

prof. Jonathan Pitches
(University of Leeds)

‘Contrasting Modernities: Understanding Meyerhold and Michael Chekhov’s practice as Material culture’ DAMU
14.-15. května 2018 Wanda Swiatkowska, Ph.D. (Jagellonská univerzita v Krakově) Hamlet Williama Shakespeara v polském divadle po druhé světové válce DAMU
10.-11. května 2018 Agnieszka Wanicka, Ph.D. (Jagellonská univerzita v Krakově) Polská divadelní fotografie v dějinách DAMU
4.-8. prosince 2017 prof. Patrice Pavis (Francie) Workshop teorie a praxe adaptace: Příliš hlučná samota Studio Řetízek, DAMU
19.-21.dubna 2017 prof. Pavel Drábek (University of Hull) Divadelní překlad a adaptace Zasedačka, DAMU
25.-26. října 2016 prof. Monika Meister (Universität Wien) Historie a teorie postdramatického divadla Zasedačka, DAMU