Nabídka volitelných předmětů z HAMU

Nabídka volitelných předmětů pro studenty KTK z HAMU:

úterý 16:00 - 17:30, prof. Kazárová - Historické tance (107HT1)
čtvrtek 9:00 - 10:30, L. Hayashi - Základy tanečního managementu / Základy taneční produkce (107ZTP1, 107ZM1)
čtvrtek 10:45 - 12:15, doc. Janeček - Dramaturgie baletu a multimediálního divadla/Seminář praktické dramaturgie (107DBM1, 107SPD1)
čtvrtek 14:15 - 15:45, L. Dercsényiová - Labanova analýza pohybu (107LAP1)

2. říjen 2018