Přehled přednášek - zimní semestr 2017/2018

/přednášky se konají v HALLEROVĚ SÁLE, II.p.DAMU – střední trakt/

 

KTK – PŘEHLED PŘEDNÁŠEK – ZIMNÍ  SEMESTR akad. r.  2017/18

Datum

Dějiny divadla v kontextu vývoje západní kultury I

 

středa 9-10,25

Divadlo v české kultuře

 

středa 12, 00 – 13,25

Dějiny divadla v kontextu vývoje západní kultury II

 

středa 13,35-15

11.10.

Zdroje a povaha
západní kultury

Vostrý

Divadlo a proces formování moderního českého národa

Vostrý

Ruský realismus a divadlo

Magdová

18.10.

Antické divadlo

Sarkissian

Od prozatimního divadla k Národnímu divadlu

Císař

Zrod moderního divadla - Reinhardt

Augustová

 

25.10.

Antické divadlo

Sarkissian

J. K. Tyl a obrozenecké drama

Janoušek

Zrod moderního divadla – Craig a Appia

Hyvnar

01.11.

Římské divadlo

Poláčková

Divadlo a česká moderna: od obrozenecké služebnosti ke svébytnosti

Hyvnar

Ibsen a Strindberg

Stehlíková

08.11.

 

Divadlo ve středověku

Poláčková

Jaroslav Kvapil a divadlo mezi uměním a politikou

Vostrý

Čechov a moderní drama

Hanušková- Umělecká rada- konec přednášky 14.45!!!

 

15.11.

Začátek přednášky 9.30!

 Italská commedie dell´arte

Bohadlová

K.H.Hilar

Kyselová

Stanislavskij a moderní divadlo

Korčák  

22.11.

Alžbětinské divadlo

Krajník

Od Vojanova Hamleta k Štěpánkovu Raskolnikovovi

Sílová

Německý expresionismus

Augustová

29.11.

Shakespearův divadelní jazyk

Krajník

Česká divadelní avantgarda- Jindřich Honzl

Augustová

Ruské divadlo
od symbolismu k futurismu a avantgarda

Magdová

06.12.

Španělské divadlo zlatého věku

Pokorný

Česká divadelní avantgarda - Burian

Jiřík

Symbolismus ve Francii a Alfred Jarry

Jobertová

 

13.12.

Konzultace ke zkoušce

Česká divadelní avantgarda – Frejka

Kyselová

Italské divadlo a
Luigi Pirandello

Kudláčková

20.12.

Rezerva

Rezerva

Rezerva

Přednášky Základy divadelního pojmosloví se konají v Hallerově sále vždy ve středu od 10,35 do 11,55hod. 

9. červen 2017