Úřední hodiny KTK ve středu 16. a v pátek 18. května 2018 a pokyny k odevzdávání bakalářských a magisterských diplomových prací

Ve středu 16. května 2018 se úřední hodiny posouvají od 11 do 15 hodin. V pátek 18. května 2018 se konají mimořádné úřední hodiny pro odevzdávání bakalářských a magisterských diplomových prací od 9:30 do 11:30. Pokud se nemůžete v uvedené dny a hodiny dostavit, vytištěné práce a dvě podepsané kopie potvrzení o předání hmotného substrátu (lze tisknout z KOSu) můžete nechat na sekretariátu paní děkanky v přihrádce KTK. Přijetí Vám potvrdím, jakmile si práce převezmu. Upozorňuji též na povinnost nahrát práce v elektronické podobě do KOSu a prosím o dodržení termínu 18. 5. 2018. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na mě neváhejte obrátit.

14. květen 2018