Scénografie

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Předmětem studia jsou dramatické vlastnosti prostoru a tvarování dramatické postavy. Scénografie participuje na vzniku koncepce a vizuální podobě dramatického díla. Koncepce výuky scénografie respektuje dramatická východiska scénografické tvorby a její týmový charakter i současné přesahující tendence oboru.
Cílem studia je zvládnutí předpokladů scénografické tvorby ve všech jejích aplikacích a modifikacích s důrazem na realizaci.

Profil absolventa

Bakalář v oboru scénografie je všestranně vzdělaný scénograf s rozsáhlými znalostmi především z oblasti divadla, literatury a filmu. Bakalář zvládl technické a technologické předpoklady scénografické tvorby, dále projektování, osvětlování a akustiku scénografického prostoru. Je autorem světelného designu a realizátor scénografického projektu. Absolvent BA studia zvládl základy kostýmní tvorby a problematiku realizace kostýmního projektu pro všechny formy divadla, filmu a v televizi.
Je partnerem režiséra nebo choreografa při tvorbě dramatického díla a při jeho realizaci.

Požadavky a přijímací řízení

Ukončené středoškolské vzdělání, soubor vlastních prací, výtvarně-řemeslné předpoklady, orientace v dějinách kultury, schopnost kresebného vyjádření prostoru. Úspěšné složení tříkolové talentové zkoušky.Garant oboru

doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ

Docent, Referent správního úseku

E-mail: vlasta.koubska@damu.cz
Telefon: 234 244 241

Pracoviště: Katedra scénografie#Odd. OPVV DAMU
Detail osoby
FOTO doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ