Studijní obory

Doktorské studium pro obor scénografie zajišťuje Ústav teorie scénické tvorby, vědecko-výzkumné pracoviště KČD a KS.