Konzultace k přijímacím zkouškám na Katedře scénografie

Konzultace k přijímacím zkouškám ke studiu na Katedře scénografie se konají v sobotu 24. listopadu 2018 a v sobotu 1. prosince 2018 vždy od 10.00 hodin (KS, IV. patro, č. dv. K 440).
Ke konzultacím je vhodné přinést s sebou domácí práce (plošné věci dokumentující výtvarně-řemeslnou připravenost a orientaci na zvolený obor).
 

13. listopad 2018