Prezentace diplomových prací studentů MA programu proběhnou v pondělí 29. 1. 2018

Své diplomové práce budou prezentovat v rámci katedry studenti magisterského programu od 9.30 do 17.00.

22. leden 2018