Konzultace k přijímacím zkouškám do BAKALÁŘSKÉHO programu - 15. 12. od 14.00 do 15.00 hod

Konzultace k přijímacím zkouškám na katedře produkce

K získání lepší orientace a představy o studiu, jakož i o obsahu přijímacích zkoušek pořádá DAMU každoročně konzultace k přijímacím zkouškám.

Pro BA studium:

pátek 15. prosince 2017 od 14 do 15:00 hodin - informace o přijímacím řízení a studiu, od 15:00 do 16:00 hodin - dotazy a individuální konzultace.

Pro MA studium:

pátek 20. dubna 2018 od 14:00 do 15:00 hodin - informace o přijímacím řízení a studiu, od 15:00 do 16:00 hodin - dotazy a individuální konzultace.

Pozn.: Mimo konzultační den nemohou být z kapacitních důvodů katedry informace k přijímacímu řízení podávány.

14. prosinec 2017