Studenti oboru "Teorie a praxe divadelní tvorby"

doktorskýOstatní obory

Teorie a kritika

bakalářský
počet studentů: 20

Teorie a kritika

navazující magisterský
počet studentů: 4

Teorie a kritika divadelní tvorby

bakalářský
počet studentů: 0