STUDENTI

Režie-dramaturgie činoherního divadla

bakalářský
počet studentů: 9

Dramaturgie činoherního divadla

navazující magisterský
počet studentů: 6

Režie činoherního divadla

navazující magisterský
počet studentů: 8

Herectví činoherního divadla

magisterský
počet studentů: 50