STUDENTI

Režie-dramaturgie činoherního divadla

bakalářský
počet studentů: 10

Dramaturgie činoherního divadla

navazující magisterský
počet studentů: 4

Režie činoherního divadla

navazující magisterský
počet studentů: 5

Herectví činoherního divadla

magisterský
počet studentů: 51