Režie alternativního a loutkového divadla

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Režie jako sdílený komponent jevištního díla. Individuální koncept studia v hlubších souvislostech. Kreativní projekty, ve kterých se spojí posluchači režie, dramaturgie, herectví i scénografie při týmové práci.

Profil oboru

Studium je rozvíjeno v individuálních kreativních programech v úzké součinnosti s dramaturgií, scénografií a herectvím, směřuje k prohloubení vlastní invence, orientace v oboru, také schopnosti sebereflexe. Dále vede k závěrečné absolventské tvůrčí práci, náležitě reflektované jak samotným studentem, tak pedagogickým týmem, k přípravě a obhajobě diplomové práce při státní závěrečné zkoušce. Během studia je průběžně kladen důraz na metaforické vyjadřování, osobní a osobnostní výpověď, na práci s objektem a loutkou, na divadlo fyzické a múzické, na autorské divadlo… Studium otevírá nové prostory režijní práce např. v site-specific, novém cirkusu, performingu, v divadle nových technologií, divadle objektů, dokumentárním i multimediálním divadle…

Profil absolventa

Absolvent je vysoce kvalifikovaný umělec se schopností samostatné i týmové tvůrčí a koncepční práce. Umí realizovat dílčí projekty, orientuje se v celkové problematice vzniku a průběhu jevištního díla. Stává se samostatným šéfem tvůrčích týmů v široké paletě forem současného otevřeného divadla se specifickým akcentem na tvorbu divadla objektů a divadla loutkového.

Požadavky a přijímací řízení

Absolvování předchozího bakalářského studia na vysoké škole uměleckého typu nebo škole s příbuzným humanitním zaměřením, návrh vlastního projektu individuálního magisterského studia, posouzení talentových předpokladů na základě podrobné dokumentace dosavadní kreativní práce a předloženého projektu (písemnou formulací tvůrčích záměrů, kterou je třeba obhájit).

Course leader

MgA. Sodja Zupanc-Lotker, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností, Dohody - provoz-THP

E-mail: sodja.zupanclotker@damu.cz
Detail osoby
FOTO MgA. Sodja ZUPANC-LOTKER, Ph.D.


Garant oboru

doc. MgA. Mgr. Karel František TOMÁNEK

Docent

E-mail: karel.tomanek@damu.cz
Telefon: 234 244 271

Pracoviště: Katedra alternativního a loutkového divadla
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Mgr. Karel František TOMÁNEK