Dramaturgie alternativního a loutkového divadla

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Dramaturgie jako sdílený komponent jevištního díla, literární příprava, autorské psaní, kompilace, literární asociace, elementární i kompletní scénáře jako základ inscenace, reflexe procesu tvorby.

Profil oboru

Studium je rozvíjeno v individuálních kreativních programech v úzké součinnosti s režií, scénografií a herectvím, směřuje k prohloubení vlastní individuální kreativity, orientace v oboru, schopnosti sebereflexe především v oblasti sdíleného autorského divadla (také v soudobých trendech) a vytvoření větší závěrečné kreativní práce, spojené s přípravou, vypracováním a obhajobou diplomové práce při státní závěrečné zkoušce.

Profil absolventa

Absolvent je vysoce kvalifikovaný umělec se schopností samostatné práce v tvůrčím týmu i vedení kolektivů a jednotlivých projektů a workshopů. Je schopen nabídnout originální řešení v široké škále současných proudů divadla včetně divadla loutkového, projektů pod střechou i pod širým nebem, v site-specific projektech, v divadle ve specifických skupinách, v instalacích a performancích, v pohybovém a autorském divadle, radio artu, street performancích, v improvizacích, v devised, multimediálních a dokumentárních realizacích. Dosahuje velké orientace v oboru.

Požadavky a přijímací řízení

Absolvování předchozího bakalářského studia na vysoké škole uměleckého typu nebo škole s příbuzným humanitním zaměřením, předložení dosavadní kreativní práce a návrh vlastního projektu individuálního magisterského studia s volbou odpovídajícího ateliéru. Úspěšné absolvování talentové zkoušky, která je nejvýznamnějším kritériem pro přijetí.


Garant oboru

prof. Mgr. Miloslav KLÍMA

Profesor - vedoucí kabinetu, Vědecký a výzkumný pracovník

E-mail: miloslav.klima@damu.cz
Telefon: 234 244 507

Pracoviště: Katedra alternativního a loutkového divadla#Výzkumná pracoviště DAMU

Konzultační hodiny:
Úterky 12:00-13.00
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Miloslav KLÍMA