Herectví alternativního a loutkového divadla

bakalářský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Herectví jako současný, živý organismus se spoustou otázek ve stále se vyvíjejících uměleckých žánrech. Tříleté studium herectví alternativního a loutkového divadla, které všestranně vybaví absolventa pro soudobou jevištní praxi.

Profil oboru

Bakalářský stupeň herectví alternativního a loutkového divadla je obor, který připravuje studenty na aktuální divadelní praxi. V prvních ročnících se studenti formou dílen seznamují s postupy současného loutkového, objektového, fyzického, tanečního i činoherního divadla, především však divadla autorského s akcentem na současné světové divadelní trendy. V dalších ročnících pak studium herectví vede k rozvoji studenta jako samostatné a svébytné tvůrčí osobnosti působící ve stále se rozšiřujícím prostoru divadelních aktivit. Během celého studia je důraz kladen na metaforické vyjádření, osobní a osobnostní výpověď s akcentem na interakci jednotlivých komponentů jevištního díla.

Profil absolventa

Absolvent získá takové znalosti a dovednosti, aby byl v praxi schopen nejen profesionálního uplatnění v oboru, ale i samostatné tvůrčí činnosti. Orientuje se v historii a teorii oboru, je vybaven po stránce hlasové, pohybové, v práci s předmětem a loutkou. Má zkušenosti s kolektivní inscenační tvorbou. Je schopen samostatné volby, jak nasměrovat vlastní uměleckou činnost v nových trendech divadla (performance, improvizace, autorské, loutkové a objektové divadlo, street art, nový cirkus, dokumentární, devised či multimediální divadlo…). Cílem studia herectví alternativního a loutkového divadla je vychovávat osobnosti, které budou objevovat nové možnosti divadelní tvorby nebo ji interpretovat na špičkové profesionální úrovni s důrazem na inovativní a neotřelé postupy.

Požadavky a přijímací řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, sestávající ze dvou kol, z nichž první je vyřazovací. Zkouška je složena z různých disciplín psychosomatických (hlas, zpěv, pohyb), vědomostních a talentových (zadaných předem k domácí přípravě i improvizaci).
Rozhodující je vedle psychosomatických dispozic ke zvolenému oboru schopnost kolektivní kreativity a týmové spolupráce. Dále je zkoumána představivost a fantazie jako hlavní předpoklad pro profesi, zájem o obor i divadelní současnost v její mnohostrannosti a potřeba vyjadřovat se uměleckou tvorbou. Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování talentové části přijímací zkoušky.


Garant oboru

MgA. Jiří HAVELKA, Ph.D.

Dohody - provoz-THP, Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry

E-mail: jiri.havelka@damu.cz
Telefon: 234 244 270

Pracoviště: Katedra alternativního a loutkového divadla#Odd. OPVV DAMU
Detail osoby
FOTO MgA. Jiří HAVELKA, Ph.D.