Závěrečná práce

Nahlásit téma a název bakalářské práce a název tvůrčího / uměleckého výkonu:

do 31. ledna 2019


Nahlásit téma a název magisterské práce a název tvůrčího / uměleckého výkonu:

do 23. listopadu 2018


Odevzdání písemné diplomové práce v předepsané úpravě vč. CD:

2. ledna 2019 (zimní termín)
20. května 2019 (jarní termín)
26. srpna 2019 (podzimní termín)


INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.


Jak práci odevzdat

Odevzdat písemnou diplomovou práci (vytištěnou a nahranou na CD) – odborně řečeno Vysokoškolskou kvalifikační práci – VŠKP.

KOS – vyplnit Identifikační formulář VŠKP, a to pro každý typ práce:

  1. studenti herectví, režie a dramaturgie – typ A teoretická práce;
  2. studenti scénografie – typy A + B hra, scénář, dokumentace.

Postup: 
Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže pí. Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.

Dokumenty a formuláře