Rozvrh obhajob a státních bakalářských zkoušek - podzimní termín 2019

Datum

 

Dostavit se v hod.

ZKOUŠKA
od-do

DIPLOMANT

Vedoucí kreativní části studia

Vedoucí diplomové práce

Oponent diplomové práce

úterý

17.9.

1.

9.00

10.00–10.15

KOZINOVÁ Kateřina
herectví ALD

teoretická část státní zkoušky – opravný termín

 

2.

9.15

10.15–10.30

DOHNÁLEK Šimon
herectví ALD

teoretická část státní zkoušky – opravný termín

 

3.

9.30

10.30–11.15

STYK Dominik
scénografie ALD

doc. Mgr. Králová Andrea

doc. Mgr. Musilová Martina

MgA. Täubelová Kristýna

 

4.

10.00

11.15–12.00

KAMAROVA Maryia
scénografie ALD

MgA. Täubelová Kristýna

Mgr. Procházka Tomáš

MgA. Smolík Robert


LOSOVÁNÍ OTÁZEK - PŘÍPRAVA

Studenti se dostaví v určenou hodinu před započetím zkoušky. Postupně (podle pořadí) si vylosují otázky a nejméně 60 minut se každý z nich bude připravovat. (Časová rezerva na přípravu pro případ, že zkouška bude trvat kratší dobu nebo že se někdo nedostaví a časový harmonogram se posune).

Losování otázek: kancelář katedry, II. patro, místnost R 209, Řetězová.

Příprava: 60 minut – místnost R 210, II. patro, Řetězová.

Konání zkoušek: kancelář vedoucího katedry, II. patro, vstupní dveře R 209.

 

V Praze dne 29. srpna 2019

Za správnost: Jitka Nohová

30. srpen 2019