Rozvrh obhajob a státních magisterských zkoušek – podzimní termín 2019

Datum

 

Příprava
od-do

ZKOUŠKA
od-do

DIPLOMANT

Vedoucí kreativní části studia

Vedoucí diplomové práce

Oponent diplomové práce

čtvrtek

19. 9.

1.

8.30–9.30

9.30–10.30

MIKULOVÁ Nataša
herectví ALD

MgA. Mazúch Branislav

MgA. Havelka Jiří

doc. MgA. Mgr. Tománek Karel

 

2.

9.30–10.30

10.30–11.30

ERBES Petr
dramaturgie ALD

MgA. Havelka Jiří

MgA. Jiřička Lukáš

MgA. Havelka Jiří

 

3.

10.30–11.30

11.30–12.30

VÁŠOVÁ Viktorie
režie ALD

MgA. Havelka Jiří

MgA. Havelka Jiří

MgA. Adámek Jiří

 

4.

11.30–12.30

12.30–13.30

MAKSYMOV Jakub
režie ALD

MgA. Adámek Jiří

MgA. Mgr. Ljubková Marta

MgA. Adámek Jiří

13.30–14.00 PAUZA

 

5.

13.00–14.00

14.00–14.30

JIRMANOVÁ Kateřina
scénografie ALD

opravný termín z teoretické části zkoušky

 

6.

13.30–14.30

14.30–15.30

ZIĘBIŃSKA Olga
scénografie ALD

doc. Mgr. Králová Andrea

MgA. Novák Vladimír

prof. PhDr. Pilátová Jana

MgA. Smolík Robert

 

7.

14.30–15.30

15.30–16.30

FLEKOVÁ Klára
scénografie ALD

MgA. Smolík Robert

MgA. Smolík Robert

doc. Mgr. Králová Andrea

 

8.

15.30–16.30

16.30–17.30

RAJNIŠOVÁ Natálie
scénografie ALD

MgA. Smolík Robert

MgA. Jiřička Lukáš

MgA. Smolík Robert

 

29. srpna 2019

Za správnost: Jitka Nohová

30. srpen 2019