Státní závěrečná zkouška

Zimní termín státní bakalářské zkoušky:

25. ledna 2019


Jarní termín státní bakalářské zkoušky:

17. a 18. června 2019 (dle počtu přihlášených diplomantů)


Podzimní termín státní bakalářské zkoušky:

16. a 17. září 2019 (dle počtu přihlášených diplomantů)


Zimní termín státní magisterské zkoušky:

25. ledna 2019


Jarní termín státní magisterské zkoušky:

19. a 20. června 2019 (dle počtu přihlášených diplomantů)


Podzimní termín státní magisterské zkoušky:

19. a 20. září 2019 (dle počtu přihlášených diplomantů)


Aktuálně

Checklist před státnicemi

Bakalářské zkoušky
Magisterské zkoušky

1

Nahlásit  NÁZEV a TÉMA  PÍSEMNÉ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE, NÁZEV TVŮRČÍHO / UMĚLECKÉHO VÝKONU nejpozději do 31. ledna 2019.

Student si zvolí téma práce a osobu konzultanta, kterého o vedení práce osobně požádá. Formulaci názvu písemné bakalářské práce studenti před odevzdáním konzultují s MgA. Vladimírem NOVÁKEM, který vede předmět Konzultace k bakalářské zkoušce. V rámci výuky tohoto předmětu bude probíhat příprava otázek k teoretické části zkoušky. S vedoucím pedagogem bakalářského programu konzultují tvůrčí/umělecký výkon, který k bakalářské zkoušce přihlásí a z kterého budou klasifikováni.

Téma bakalářské práce, název písemné bakalářské práce, název tvůrčího/uměleckého výkonu a jméno konzultanta (= vedoucího, školitele), odevzdají studenti letošních 3. ročníků (osobně nebo pošlou mailem na jitka.nohova@damu.cz) do kanceláře tajemnici katedry Jitce Nohové.


2

Absolvovat bakalářský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů – 180 kreditů).


3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, uzavřít ročník na studijním oddělení.


4

Odevzdat písemnou diplomovou práci (2x vytištěnou a nahranou na CD) – odborně řečeno Vysokoškolskou kvalifikační práci – VŠKP.

V KOSu – vyplnit Identifikační formulář VŠKP.

Cesta: www.amu.cz / Pro studenty / KOS – přihlásit se / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže pí. Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.


1

Nahlásit  NÁZEV  A TÉMA PÍSEMNÉ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE, NÁZEV TVŮRČÍHO / UMĚLECKÉHO VÝKONU nejpozději do pátku 23. listopadu 2018.

Student si zvolí téma práce a osobu konzultanta, kterého o vedení diplomové práce osobně požádá. Formulaci názvu písemné diplomové práce studenti před odevzdáním konzultují s Mgr. Zdeňkem TICHÝM, který povede Magisterský seminář. V rámci výuky tohoto předmětu bude probíhat příprava otázek k teoretické části zkoušky.

S vedoucím pedagogem/tutorem magisterského programu konzultují tvůrčí/umělecký výkon, který k magisterské zkoušce přihlásí a z kterého budou klasifikováni.

Téma magisterské práce, název písemné magisterské práce, název tvůrčího výkonu a jméno konzultanta/vedoucího/ školitele), odevzdají studenti letošních posledních ročníků na příslušném formuláři (osobně nebo pošlou mailem na jitka.nohova@damu.cz) do kanceláře tajemnici katedry Jitce Nohové.

Katedra předkládá návrh témat písemných diplomových prací ke schválení děkanovi DAMU 3. prosince 2018.


2

Absolvovat magisterský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu kreditů – 2letý navaz. mgr. obory Herectví ALD, Režie ALD, Režie ALD anglicky, Dramaturgie ALD, Scénografie ALD 120 kreditů).


3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, odevzdat potvrzený výstupní list a uzavřít ročník na studijním oddělení.


4

Uhradit poplatky za delší studium (řeší studijní oddělení DAMU).


5

Odevzdat písemnou diplomovou práci (2x vytištěnou a nahranou na CD) – odborně řečeno VYSOKOŠKOLSKOU KVALIFIKAČNÍ PRÁCI – VŠKP.

V KOSu – vyplnit Identifikační formulář VŠKP.

Cesta: www.amu.cz / Pro studenty / KOS – přihlásit se / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže pí. Nohová) – překlad názvu diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.


INFO

Studenti, kteří neabsolvují bakalářskou zkoušku, nemohou podle VŠ zákona pokračovat ve studiu magisterského programu.


Součásti státní závěrečné zkoušky

  • Písemná bakalářská diplomová práce a její obhajoba
  • Tvůrčí výkon
  • Ústní zkouška - Historie a teorie oboru
  • Ústní zkouška - Historie a teorie alternativního a loutkového divadla

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka