Vypsané magisterské ateliéry 2019/2020

Ateliér loutkového divadla

(vedoucí Branislav Mazúch, Kristýna Täubelová)

Bytí materiálem. Rozvíjení režijních, scénografických a hereckých dovedností v práci s loutkou, objektem, hmotou a prostorem. Hledání vlastního tématu a výrazu, kde je obraz nositelem informace, budování světa za obrazem. Juxtapozice jako princip komunikace obrazem v čase. Pokora a posedlost.

Ateliér intermediálního divadla

(vedoucí Lukáš Jiřička, Tomáš Procházka)

Důraz na přesahy divadla k dalším médiím (film, rozhlasová tvorba, instalace) a vědním disciplínám jako např. antropologie, akustika, literární věda nebo přírodní procesy, zaměření se na rozmanité lidské činnosti a projevy. Hlavním těžištěm je zkoumání samých mezí divadelnosti skrze reflexi mediálního umění, skrze přesahy, odlišnosti a spoje.

Ateliér autorského divadla

(vedoucí Jiří Adámek, Marta Ljubková)

Zaměření na divadlo vznikající metodou "devising." Důraz na schopnost spolutvořit funkční tvůrčí tým. Výzkum nejrůznějších podob zkušebního procesu postdramatických forem, zejména projektů herního, participativního a událostního charakteru. Hledání ideálního prvotního východiska včetně autorského textu, který nemusí apriori vykazovat kvality dramatické, ale třeba narativní, konceptuální či performativní.  Předmětem experimentu je komunikace, tedy vztah hlediště - jeviště a jeho překračování.

Ateliér Site specific

(vedoucí Tomáš Žižka, Radka Schmelzová)

Sociologie a psychologie prostoru, časově-prostorová komunikace a komunita.

Studium praktické i teoretické orientace v prostoru (v divadelních i nedivadelních prostředích) a souvislostech. Otevírá se pro zájemce o mezioborovou laboratoř na pomezí žánrů a stylů. Má v úmyslu přesáhnou divadelní tvorbou k jiným profesím a dovednostem ve vztahu ke specifickým komunitám. Proto se během studia lze potkat s odbornostmi a odborníky nejen z oblasti divadla, výtvarného umění, designu a architektury, ale i z oblasti sociologie, medicíny a náboženství. Výchozím modulem je tělo a hmota v kompilaci biomechaniky v architektuře. Pohyb, zastavení a plynulost. Rozměr časoprostoru. Čas na akci, rozmyšlenou, čas na reakci, čas akceleraci, čas na spočinutí, čas na odchod. Pojímaní objektu ne pro estetickou hodnotu, ale pro komunikaci ve společnosti a se společností. Nedílnou součásti je praktická schopnost exkurzů k objektům, do prostor v různém komunikačním kódu.

30. srpen 2019