Výsledky III. kola přijímací zkoušky do bakalářského oboru Režie-dramaturgie

Na základě výsledků III. kola jsou navrženi k přijetí ke studiu uchazeči s těmito kódy přihlášky:

Uchazečům, kteří ve III. kole neuspěli, bylo dne 17. dubna 2019 na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, zasláno sdělení, že pro navržení k přijetí nedosáhli potřebného počtu bodů. Tito uchazeči obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách se mají všichni možnost seznámit s hodnocením komise.

Na vyžádání sekretariát katedry zašle mailem bodové hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky.

 

V Praze dne 17. 4. 2019                         

Za správnost: Jitka Nohová
jitka.nohova@damu.cz
+420 737 464 971

18. duben 2019