Výsledky II. kola přijímací zkoušky do bakalářského oboru Režie-dramaturgie

Na základě výsledků II. kola, postupují do III. kola uchazečky a uchazeči s těmito kódy přihlášky:

61055636

36758974

47460622

78448802

83743040

26374013

91347300

68972488

30870894

16567620

77897599

 

Výše jmenovaným uchazečům bude do 14. března 2019 zaslána pozvánka a zadání do III. kola na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu.

Uchazečům, kteří ve II. kole neuspěli, bylo dne 10. března 2019 na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, zasláno sdělení, že nedosáhli potřebného počtu bodů pro postup. Tito uchazeči obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách se mají všichni možnost seznámit s hodnocením komise.

Na vyžádání sekretariát katedry zašle mailem bodové hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky.                  

 

V Praze dne 11. 3. 2019

Za správnost: Jitka Nohová
jitka.nohova@damu.cz
+420 737 464 971

11. březen 2019