Výsledky I. kola přijímací zkoušky do bakalářského oboru Scénografie

Na základě výsledků I. kola, postupují do II. kola uchazečky a uchazeči s těmito kódy přihlášky:

33922595

94431577

61641406

69171605

74121616

13230380

12973043

14841264

40247656

83872245

30111953

Výše jmenovaným uchazečům bude do 14. března 2019 zaslána pozvánka a zadání do II. kola na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu.

Uchazečům, kteří v I. kole neuspěli, bylo dne 10. března 2019 na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, zasláno sdělení, že nedosáhli potřebného počtu bodů pro postup. Tito uchazeči obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách se mají všichni možnost seznámit s hodnocením komise.

Na vyžádání sekretariát katedry zašle mailem bodové hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky.                  

 

V Praze dne 11. 3. 2019

Za správnost: Jitka Nohová

jitka.nohova@damu.cz
+420 737 464 971

11. březen 2019