Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU

Akademie múzických umění v Praze
se sídlem Malostranské nám. 12, Praha 1
Divadelní fakulta (Karlova 26, 116 65 Praha 1)

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU (2 místa).

Lhůta pro podání přihlášek – do 5. 12. 2018 písemně na adresu:
AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KALD“.

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:
•    motivační dopis
•    strukturovaný životopis
•    kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Termín konání výběrového řízení: první polovina ledna 2019
Termín nástupu do pracovního poměru: 11. 2. 2019

Mzdové zařazení podle platného Vnitřního mzdového předpisu AMU.

Podrobnosti k výběrovému řízení:

•    Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU: odborný asistent/asistentka se zaměřením na výuku předmětů: Dílenská realizace, Autorská realizace, Jevištní realizace, Animace (1 místo).

Zařazení: odborný asistent (interní pracovní poměr na dobu určitou)
Úvazek: 1,0
Mzdové zařazení: tarifní třída 10
Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání příslušného směru
Požadavky: pedagogické zkušenosti, aktivní znalost anglického jazyka (přednášky pro studenty anglického programu), aktivní umělecká činnost v oboru.

•    Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU: odborný asistent/asistentka se zaměřením na výuku předmětů: Úvod do estetiky loutkového divadla, Specifika loutkového divadla, Loutkovost a loutkovitost, Hledání stylu (1 místo).

Zařazení: odborný asistent/odborný asistent s vědeckou hodností (interní pracovní poměr na dobu určitou)
Úvazek: 0,5
Mzdové zařazení: tarifní třída 10/11
Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání teoretického a historického směru
Požadavky: pedagogické zkušenosti, aktivní znalost anglického jazyka (přednášky pro studenty anglického programu), aktivní činnost v oboru.

V Praze dne 5. 11. 2018

5. listopad 2018