Výsledky I. kola přijímacího řízení na magisterské studium - uchazeči z jiných oborů a VŠ

Na základě výsledků  I. kola přijímací zkoušky 2019/2020 do 2letého navazujícího magisterského studia – postupují do II. kola, které se bude konat ve dnech 24. a 25. června 2019 od 9.00 hod., uchazečky a uchazeči s těmito kódy přihlášky:

obor HERECTVÍ ALD:

 1. 78948853
 2. 49240410
 3. 81931061
 4. 44391067

obor REŽIE ALD:

 1. 83269988
 2. 30163812
 3. 40469878
 4. 10955732
 5. 24079768
 6. 66066977
 7. 44197749

obor DRAMATURGIE ALD:

 1. 72900519
 2. 67082936
 3. 39436484

obor SCÉNOGRAFIE ALD:  

 1. 36644669

 

Výše jmenovaným uchazečům bude poslána pozvánka do II. kola s přesnějším časovým harmonogramem na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu.

Uchazečům, kteří v I. kole neuspěli, bylo dne 2. května 2019 na mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce ke studiu, zasláno sdělení, že nedosáhli potřebného počtu bodů pro postup. Tito uchazeči obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu.

 

V Praze dne 2. 5. 2019                          

Za správnost: Jitka Nohová
jitka.nohova@damu.cz
+420 737 464 971

3. květen 2019