Nabídka celofakultních událostí

Katedra

Název akce

Typ akce
(přednáška, workshop, jiné)

Datum konání

Čas konání

Místo konání

Volná kapacita

Poznámka

KTK Inscenační, kritická a festivalová praxe v Maďarsku a Polsku přednáška Tomasze Domagały 9. 5. 2024 10:30-12:00 a 12:30 a 14:00 K224   téma: tvorba významné generace polských režisérů po roce 2000, nová nastupující, generace polská tvůrců a tvůrkyň; kritická praxe 
KTK Inscenační, kritická a festivalová praxe v Maďarsku a Polsku přednáška Tomasze Domagały 10. 5. 2024 14:00-15:30 K224   téma: domácí a mezinárodní festivaly v Polsku, internacionalizace a mezinárodní spolupráce polského divadla
DAMU DAS THEATRE FEEDBACK METHOD workshop  6.-8. 5. 2024   Studio Řetízek  20

Přihlaste se na michal.somos@damu.cz  

DAMU

Jiří Hlaváč (vedoucí Centra orální historie ÚSD AV ČR): Orální historie

přednáška 

22. 5. 

od 14:00

Knihovna DAMU

omezená kapacita! 

přihlašování do 17. 5. na jiri.ruzicka@damu.cz