Setkání absolventů DAMU 2001 - 2010

24. února 2018 19:00 -
24. února 2018 23:00
Poděkování organizátorům Setkání absolventů 2001 - 2010:

Aneta Rutenbacherová, Tereza Sochová, Kristýna Šestáková, David Nushart, Helena Bartošová, Kateřina Pazderová, Tereza Škorpilová, Viktorie Schmoranzová, Agáta Karasová, Ivo Sladkovský, Martina Diblíková, Tomáš Sosna, Sára Pospíšilová, Jan Honeiser, Martina Náhlíková, Jana Takáčová, Kristýna Sýbová, Marie Kobrlová, Adam Skala, Vladimír Pokorný, Kryštof Bartoš, Vojtěch Vodochodský, Filip Březina, David Kozák, Anna Peřinová a Magdalena Kuntová

O akci:

Vážené a milé dámy, vážení a milí pánové,
dovolujeme si konečně i Vás pozvat na večírek absolventů Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kteří nastoupili ke studiu v letech 1996 až 2005. Večírek se uskuteční 24. února 2018 od 19.00 v prostorách Kafé DAMU a Divadla Disk na adrese Karlova 26, 116 65 Praha 1.

Těšit se v první řadě můžete na setkání s kamarády, spolužáky, kolegy a pedagogy, kteří stáli u vašich divadelních a možná i jiných začátků. Čeká Vás také nostalgická prohlídka Vaší Alma mater, ne zcela vědomostní kvíz a pozoruhodná cesta do minulosti s panákem nefalšované Myslivecké.

* Zveme všechny studenty, kteří nastoupili ke studiu v letech 1996 až 2005, bez ohledu na to, zda studium řádně dokončili, či nikoli.

Podrobnosti můžete sledovat také ve Facebookové události!

Divadlo DISK

Karlova 26
116 65 Praha 2.