Bertolt Brecht: Protiklady jako metoda (mezinárodní sympozium)

8. listopadu 2019
18:00Sympozium připravované ve spolupráci Divadelní fakulty AMU a platformy „The S Word“ se zaměří na divadelní odkaz Bertolta Brechta; jedné z nejvlivnějších osobností divadla 20. století včetně jejího vztahu k systému Konstantina Sergejeviče Stanislavského.

Sympozium realizované pod záštitou rektora AMU Jana Hančila a ministra školství České republiky Roberta Plagy má umožnit setkání divadelních vědců, výzkumníků, pedagogů i praktických divadelníků a zhodnotit Brechtovy vlivy v oblasti herectví a jeho pedagogiky, divadelní režie a myšlení o divadle. Mimo jiné se zaměří na komplikovaný vztah Brechta ke Stanislavskému, respektive k dobovému obrazu a interpretaci jeho systému, připomene jeho vliv na vývoj divadla v různých zemích a nevynechá ani Brechtovu politiku a chápání divadla jako vysoce společenského druhu umění. Sledovat bude rovněž stopy brechtovského dědictví v moderním činoherním, alternativním i autorském divadle.

Sympozium nabídne zvané přednášky, klasické konferenční příspěvky i dílny a panelové diskuse.

Více informací a formulář pro přihlášení příspěvků najdete na stránce Brecht in Prague >>

DAMU

Divadelní fakulta AMU 

Karlova 26

110 00 Praha 1.