Book Me - výzva

8. dubna 2019
23:59Kancelář Kreativní Evropa a Nakladatelství AMU vyhlašují výzvu na prezentace zajímavých studentských projektů zaměřených na práci s publikem a jeho výzkum. Přihlaste se a inspirujte ostatní, seznamte se s kolegy z jiných oborů, které téma práce s publikem
zajímá.

Vybrané projekty budou představeny v pondělí 29. dubna 2019 od 18 hodin v Kampusu Hybernská v Praze v rámci akademické knižní výstavy Book Me, jejímž hlavním tématem je v letošním roce publikum a role recipienta v umění. Po prezentacích bude prostor pro
seznámení a neformální diskusi.

Pokud máte zájem o aktivní účast, prosíme o vyplnění on-line přihlášky, jejíž součástí je i zaslání ilustrativních fotografií či videí. Vystoupení bude mít formu krátkých prezentací (max. 7 min.) doplněných obrazovým materiálem (doporučujeme 10–15 snímků). O tom, zda jste byli vybráni jako jeden z vystupujících, vám dáme vědět nejpozději do 12. dubna 2019.

ONLINE-PŘIHLÁŠKU, PROSÍME, VYPLŇTE DO 8. DUBNA 2019.

JAKÉ PROJEKTY HLEDÁME?

Přihlásit můžete hotové i probíhající umělecké či výzkumné projekty z oblasti divadla, tance, hudby, filmu či fotografie, které inovativně pracují s publikem či se věnují jeho výzkumu. Přihlásit se mohou studenti v jakémkoli stupni studia stejně jako čerství absolventi.

Vítány jsou příspěvky na témata:

  • Aktivizace publika
  • Práce s publikem ve veřejném prostoru
  • Edukace a umění
  • Marketing a segmentace
  • Výzkumy recepce uměleckého díla
  • Možnosti využití poznatků kognitivních věd ve výzkumu publika
  • Ale i další vaše nápady…
  • Sedmý ročník prodejní knižní výstavy Book Me proběhne v Kampusu

Hybernská od 27. do 30. dubna a vystaví více než 300 českých i zahraničních akademických publikací z oblasti performativních umění. Hlavní akcent je letos kladen na knihy s tématem publika a recepce uměleckého díla..