Kdo jsou? Kdo jsme? - Mezioborové sympozium KVD

26. října 2018
09:00O současném dětství a mládí. Co víme, co vědí oni a co už vědět nemáme…

Sympozium se pokusí nalézt styčné body a zásadní odlišnosti ve vnímání současné nejmladší generace (generace Z). Pozornost bude věnována i jejich vztahu k umění.

Vystoupí:

  • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan filozofické fakulty Univerzity Pardubice
  • doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., Katedra sociální pedagogiky PdF MUNI Brno
  • prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D., Katedra psychologie FF UK Praha
  • MAKAI ateliér s.r.o. (Mgr. Petr Matoušek, Mgr. Ida Kaiserová PhD.)
  • Doktorandi a studenti KVD DAMU
  • Studenti Gymnázia Fr. Křižíka v Plzni
  • Žáci ZŠ Hučák v Hradci Králové
  • Členové Dismanova rozhlasového a dětského souboru

Sympozium pořádá KVD DAMU za podpory evropského operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a je součástí programu Festivalu DVD: Děti-výchova-divadlo

Aktuální informace sledujte na Facebooku a webu festivalu.

Skautský institut

Dům U Minuty

Staroměstské náměstí 4

110 00 Praha 1.