Workshop // O tvůrčím procesu autorského divadla

15. prosince 2022
18:00Srdečně zveme na neformální předvánoční workshopové setkání nad současnými podobami tvůrčího procesu autorského, neinterpretačního a alternativního divadla.

Setkání se bude konat ve čtvrtek 15. 12. 2022 v budově DAMU, sraz účastníků je v 18:00 hodin ve foyer Divadla DISK, pořádá a moderuje Karolina Plicková.

Workshop vychází z autorčina výzkumu, který bude v úplnosti publikován ve formě odborné monografie Pozorovat prázdný prostor: Tři současné podoby autorského neinterpretačního divadla. Kniha vyjde již brzy v Nakladatelství AMU.

Jak vzniká divadlo, na jehož počátku nestojí dramatický text. Jaké podoby má nultý bod. Jak se lze popasovat s prázdnotou, neurčitostí a otevřeností, které stojí na začátku každého nového tvůrčího procesu autorského divadla. Jaký je potenciál prázdného prostoru. Jaké jsou strategie tvorby z bodu nula. Jak lze do prostoru vnášet materiál a jak jej tvarovat. Chaos, řád, svoboda, intuice a společný čas divadelní zkoušky.

Workshop je primárně určen pro studenty DAMU a dalších uměleckých škol, ale otevřen je i všem mladým tvůrcům, kteří se zajímají o oblast živého umění. Předchozí zkušenost s procesem vzniku autorského divadla je vítaná, ale nikoliv nutná.

Budeme diskutovat, budeme experimentovat, setkáme se. Občerstvení bude. Přijďte.

*******

Mgr. Karolina Plicková, Ph.D. je divadelní teoretička, konzultantka a pedagožka na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Magisterské studium absolvovala na Katedře divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Za svoji diplomovou práci o české skupině pohybového divadla Pantomima Alfreda Jarryho získala v roce 2015 v soutěži Teatrologické společnosti Cenu Václava Königsmarka. V červnu 2021 na DAMU obhájila disertační práci, v níž se věnuje tvůrčímu procesu autorského neinterpretačního divadla a tématu divadelního času. Publikovala články a studie v řadě odborných periodik (Divadelní revue, Divadelní noviny, ArteActa, Taneční zóna, kød ad.), v letech 2017-2019 působila jako externí redaktorka časopisu Svět a divadlo. Moderuje diskuse, podílí se na odborných symposiích, vede workshopy. Od roku 2018 pedagogicky spolupracuje s KALD DAMU. Od roku 2021 se kurátorsky a dramaturgicky podílí na festivalu nového divadla Malá inventura.Podobné akce


.