Peter Demeter: Fenomén camp, teatralita a divadlo - online přednáška

19. dubna 2022 11:00 -
19. dubna 2022 12:30 

Přednáška se soustředí na tzv. fenomén camp a jeho základní charakteristiku, kterou je „mimodivadelní“ teatralita, tedy divadelnost v širším rozměru sociokulturní sféry. Zároveň také posluchače uvede do problematiky užití campu jakožto interpretačního nástroje při výkladu (soudobého) divadelního umění. Camp bývá hledán v momentech, kdy selhává vážnost a nastupuje ironie, kdy dochází ke směšování tradičních kategorií vysokého a nízkého, dobrého a špatného či vkusu a nevkusu, respektive v momentech, kdy můžeme prohlásit mezní tvrzení tohoto svérázného jevu: „je to dobré, protože je to příšerné!“ Ona teatralita je tu pak příznakem určitého přehánění a afektu.

Přednáška proběhne on-line v úterý 19. 4. 2022 od 11.00–12.30 h. na platformě MS Teams, dostupné ZDE

PhDr. Peter Demeter, Ph.D., absolvoval estetiku a literárně-historická studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen FF JU). Zde také v roce 2018 úspěšně prošel rigorózním řízením v oboru kulturálních studií a o dva roky později obhájil v oboru novější české literatury disertační práci věnující se fenoménu camp. Od roku 2016 působí v Národním památkovém ústavu, od roku 2021 též v Nakladatelství JU a na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU. Vydal několik knih, odborných studií či kapitol v kolektivních monografiích a sbornících. V roce 2021 mu vyšla samostatná monografie Láska k přehnanému (České Budějovice: Nakladatelství JU, 2021).
 .