Volby ombudsmana/ky DAMU

1. dubna 2022 00:00 -
3. dubna 2022 23:59 

Vážení pedagogové, pedagožky, zaměstnanci, zaměstnankyně,

milí studenti a studentky,

je nám to nesmírně líto, ale z důvodu překlepu ve jménu jedné z kandidátek na pozici ombudsmana/ku DAMU jsme nuceni ZRUŠIT AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ VOLBY. Ve stávající podobě je hlasovací lístek neplatný.

!! VOLBU BUDEME OKAMŽITĚ OPAKOVAT V NÁHRADNÍM TERMÍNU !!

HLASOVAT VE VOLEBNÍ APLIKACI BUDETE MOCI ZNOVU OD 1.4. 0:00 do 3.4. 23:59. V pondělí 4. 4. následně vyhlásíme výsledky.

Pozor!: PROSÍME VŠECHNY, KTEŘÍ DOSUD ZASLALI SVÉ HLASY, ABY VOLBU VE VÝŠE UVEDENÉM ČASE ZOPAKOVALI.

Velmi se omlouváme za vzniklé komplikace. Předem Vám také děkujeme za pochopení celé věci a trpělivost při opětovném hlasování.

Alice Koubová, předsedkyně volební komise

Karel František Tománek, děkan DAMU

Ombudsman/ku volí akademičtí pracovníci přijatí na základě výběrového řízení, studenti zapsaní do studia ve studijním programu, který uskutečňuje DAMU a dále ostatní zaměstnanci v pracovním poměru k DAMU (dále jen „THP pracovníci“).   

Každý volič může hlasovat pouze jednou, i v případě je-li student zároveň akademickým pracovníkem či THP pracovníkem, příp. akademický pracovník zároveň THP pracovníkem.

Na řádný průběh voleb se zajištěním rovného a přímého volebního práva elektronickým tajným hlasováním dohlíží a výsledky voleb oznamuje volební komise ustanovená děkanem DAMU dne 12. 1. 2022. Komise pracuje ve složení doc. RNDr. Alice Koubová, PhD. (předsedkyně), doc. Mgr. Radek Marušák a BcA. Vojtěch Klinger.

Seznam kandidátů zveřejní volební komise nejpozději pět dnů před volbami a ve stejné lhůtě může vyhlásit i konání shromáždění akademické obce, kde jsou kandidáti/tky představeni.

Ombudsmanem/kou je navržen kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se rozhoduje mezi kandidáty, kteří obdrželi stejný počet hlasů, losem. Pokud se voleb zúčastní jediný kandidát, bude navržen ombudsmanem/kou v případě, že získá prostou většinu všech platných odevzdaných hlasů..