Pondělky o etické kultuře: Klára Laurenčíková - setkání k situaci na Ukrajině

28. února 2022 18:00 -
28. února 2022 20:00 

UPDATE: 

V rámci série setkání Pondělky k Etické kultuře moderované Alicí Koubovou dochází ke změně: Na místo původně plánovaného setkání s ombudsmankou FAMU proběhne setkání zaměřené na pomoc DAMU/AMU Ukrajině. Moc se těšíme na zástupce studentské iniciativy Studenti pro Ukrajinu, vystoupí děkan DAMU a doufáme, že i další aktéři AMU. Zúčastní se i původně pozvaná ombudsmanka FAMU Klára Laurenčíková, aby nasvítila téma psychohygieny, krizové komunikace, udržování důvěry a dalších témat, která aktuální téma spojuje s rolí ombudsmana na každé škole. Setkání je možné se zúčastnit fyzicky, možné bude i připojení skrze aplikaci MS Teams a sledování online streamu na Youtube. Odkazy jsou dostupné níže. 

Od pondělí 14. 2. 2022 budou v Hallerově sále pravidelně probíhat přednášky týkající se etické kultury, kterou bude připravovat a moderovat proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost doc. Alice Koubová, Ph.D. Sérii přednášek je nazvána Pondělky o etické kultuře.

28. 2. se představí ombudsmanka FAMU Mgr. Klára Laurenčíková s otevřenou diskusí, v níž se hodlá společně s posluchači věnovat tématu zakotvení institutu ombudsmana na vysokých uměleckých školách a záměru vzniku této stále platformy. 

Ombudsmanka FAMU je nezávislá osoba, která pedagogicky nepůsobí na FAMU, je poradkyní děkanky FAMU a rektorky AMU, a svým působením vytváří prostor pro důvěrnou pomoc studujícím, zaměstnancům a zaměstnankyním FAMU. Jejím posláním je spoluvytvářet bezpečné a spravedlivé studijní a pracovní prostředí, podpora diverzity a zvyšování přístupnosti studia studentům se speciálními potřebami. Ve své činnosti se zaměřuje zejména na mediaci či jiný odpovídající způsob řešení sporů a stížností za účelem ochrany studentů a studentek, vyučujících i dalších pracovnic a pracovníků. Svým působením přispívá k rozvoji vnitřní kultury a férového a demokratického fungování FAMU. Ombudsmanka FAMU aktuálně funguje v přípravném, pilotním režimu. 

Mgr. Klára Laurenčíková je speciální pedagožka, vede Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, působí na Ministerstvu zdravotnictví jako odborná garantka agendy dětského duševního zdraví a přednáší na katedře speciální pedagogiky PedF Univerzity Karlovy. Je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte, členkou Rady vlády pro lidská práva, členkou Výboru pro prevenci domácího násilí a členkou think tanku Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy. Působila jako náměstkyně ministra školství, poradkyně ministryně práce a sociálních věcí, pracovala v Jedličkově ústavu a školách s dětmi se zdravotním postižením a v Charitě ČR. Na MŠMT působila rovněž jako ředitelka Odboru pro rovné příležitosti ve vzdělávání.

Její mezinárodní rozhled rozvinula řada zahraničních studijních cest zaměřených na mapování vzdělávacích a sociálních systémů. Byla členkou expertního týmu evropského komisaře při tvorbě strategie Social Investment Package. Za svou podporu systémových změn v oblasti inkluzivního vzdělávání se v roce 2016 stala Ashoka Fellow doživotní členkou globální sítě sociálních inovátorů a v roce 2019 byla vyznamenána Nadací Olgy Havlové za prosazování kvality a otevřenosti vzdělávacích systémů.

Účast na přednášce je možná:

  • fyzicky v Hallerově sále
  • online prostřednictvím platformy MS Teams s možnosti klást dotazy, odkaz k připojení ZDE
  • přednáška bude streamována na kanále Youtube ZDE

Více informací o sérii přednášek ZDE.