Katedra scénografie - konzultační dny (online)

12. prosince 2020 09:00 -
12. prosince 2020 16:00



Katedra scénografie DAMU zve zájemce o studium na konzultační dny k přijímacímu řízení do bakalářského studia, které vzhledem k mimořádné situaci proběhnou formou on-line schůzek ve dnech 28. 11.  a 12. 12. 2020.

Zájemce o tyto konzultace prosíme, aby zasílali svá portfolia v elektronické podobě na adresu tereza.skorpilova@damu.cz a to nejpozději do 25. 11. 2020. V emailu uveďte, který den preferujete pro konzultaci, následně Vám bude emailem zaslána pozvánka na on-line schůzku. Porfolio posílejte jako jeden soubor, mělo by obsahovat domácí práce vhodné k přijímacím zkouškám - studie prostorů, figury, volnou tvorbu související s oborem.

Těšíme se na vás! 

Online

.



.