Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výnosy rektora AMU

Výnos rektora č. 2/2017 kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2017/2018.
Výnos rektora č. 1/2017 kterým se upravují poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem.
Výnos rektora č. 12/2016 Na pondělí dne 9. 1. 2017 vyhlašuji při příležitosti volby rektora AMU od 15:00 hodin rektorské volno (platí pouze pro akademickou obec AMU). Shromáždění akademické obce proběhne dne 9. 1. 2017 od 15:00 hodin v Sále Martinů, Malostranské náměstí 258/13, Praha 1.
Výnos rektora č. 11/2016 Na pátek 23. prosince 2016 vyhlašuji rektorské volno.
Výnos rektora č. 10/2016 Kariérní řád akademických a vědeckých a výzkumných pracovníků Akademie múzických umění v Praze.
Výnos rektora č. 9/2016 kterým se upravují zásady studentské grantové soutěže Akademie múzických umění v Praze na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu.
Výnos rektora č. 8/2016 o poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.
Výnos rektora č. 7/2016 o používání průkazů na Akademii múzických umění v Praze.
Výnos rektora č. 6/2016 k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2016, jímž je zároveň vyhlášen její plán na všech fakultách a složkách.
Výnos rektora č. 4/2016 kterým se od 1. dubna 2016 upravují ceny ve středisku UZA Tržiště
Výnos rektora č. 3/2016 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze
Výnos rektora č. 2/2016 kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2016/2017.
Výnos rektora č. 1/2016 o pracovněprávních vztazích na AMU
Výnos rektora č. 8/2015 PRAVIDLA VNITŘNÍ SOUTĚŽE AMU, kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro roky 2016-2018.
Výnos rektora č. 7/2015 k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2015, jímž je zároveň vyhlášen její plán na všech fakultách a složkách
Výnos rektora č. 6/2015 jímž se stanovují nová pravidla pro rozdělování a užití institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj (dále „IP DKR“) výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle Zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) Akademii múzických umění v Praze (dále „AMU“).
Výnos rektora č. 5/2015 o uznávání studia v rámci zahraničních studentských mobilit realizovaných na základě programu Erasmus +.
Výnos rektora č. 4/2015 k řízení, organizaci a provádění požární ochrany v objektech Akademie múzických umění v Praze
Výnos rektora č. 3/2015 o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na Akademii múzických umění v Praze (AMU).
Výnos rektora č. 2/2015 kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2015/2016.
Výnos rektora č. 1/2015 jímž se stanovují poplatky za nadstandardní administrativní úkony.
Výnos rektora č. 9/2014 Na pátek 2. ledna 2015 vyhlašuji rektorské volno.
Výnos rektora č. 8/2014 Pravidla vnitřní soutěže AMU, kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro rok 2015.
Výnos rektora č. 7/2014 k zajištění řádné inventarizace na Akademii múzických umění v Praze v roce 2014, jímž je zároveň vyhlášen její plán na všech fakultách a složkách
Výnos rektora č. 6/2014 o zásadách akvizice a evidence informačních zdrojů na Akademii múzických umění v Praze (AMU)
Výnos rektora č. 5/2014 o zásadách identity managementu na AMU v Praze (stručná informace pro uživatele)
Výnos rektora č. 4/2014 Na pátek 9. května 2014 vyhlašuji rektorské volno.
Výnos rektora č. 3/2014 kterým se stanovuje jednací řád oborových rad doktorského studia na AMU v Praze.
Výnos rektora č. 2/2014 kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2014/2015.
Výnos rektora č. 1/2014 jímž se stanovují poplatky za nadstandardní administrativní úkony.