Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Složení umělecké rady DAMU

/aktualizováno 1. 3. 2017/

  1. MgA. Mgr. Doubravka Svobodová – děkanka DAMU – předsedkyně
  2. prof. ak. mal. Jiří Barta – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha
  3. prof. PhDr. Jan Císař, CSc. – pedagog KTK DAMU
  4. doc. PhDr. Jan Dvořák – odborník z oboru
  5. prof. Mgr. Jaroslav Etlík – pedagog KTK DAMU
  6. doc. Mgr. Petr Francán – děkan DIFA JAMU, Brno
  7. doc. Mgr. Jan Hančil – rektor AMU
  8. doc. PhDr. Jiří Josek – odborník z oboru, Ústav translatologie FF UK v Praze
  9. prof. Mgr. Miloslav Klíma – pedagog KALD DAMU
  10. prof. PhDr. Josef Kovalčuk – pedagog DIFA JAMU, Brno
  11. prof. MgA. Karel Makonj – pedagog KALD DAMU
  12. prof. Miroslav Petříček jr., Dr. – filosof, odborník z oboru, Ústav filozofie a religionistiky FF UK v Praze
  13. doc. Mgr. Jaroslav Provazník – proděkan DAMU, pedagog KVD DAMU
  14. doc. MgA. Eva Salzmannová – pedagožka KČD DAMU
  15. doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. – pedagog DIFA JAMU Brno
  16. prof. PhDr. Eva Stehlíková – odborník z oboru
  17. doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek – pedagog KALD DAMU
  18. prof. Emília Vášáryová - odborník z oboru, pedagog VŠMU, Bratislava
  19. prof. MgA. Jan Vedral, PhD. – pedagog KČD DAMU
  20. doc. Mgr. Karel Vostárek – pedagog KVD DAMU
  21. prof. Jaroslav Vostrý - zástupce předsedkyně Ústavu teorie scénické tvorby DAMU
  22. prof. Ivan Vyskočil – ředitel Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví
  23. prof. Mgr. Ján Zavarský – vedoucí ateliéru scénografie DIFA JAMU, Brno

   

  V Praze dne 1. 3. 2017.

  MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová