Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Stipendijní komise DAMU

V souladu s platným zněním zákona č.111/1998 Sb. a Stipendijního řádu AMU v Praze s účinností od 16. září 2016 jmenuji stipendijní komisi DAMU ve složení:

doc. MgA. Jakub Korčák, proděkan pro studijní záležitosti a uměleckou činnost

Ing. Tomáš Langer, tajemník DAMU

doc. Vratislav Šrámek, pedagog, předseda AS DAMU

Richard Juan Rozkovec (KP) student delegovaný AS DAMU

Bára Purmová (KATaP) studentka

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová

děkanka DAMU