Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Složení Ediční komise DAMU

Od 4. 12. 2015 jmenuji nové, opravené složení Ediční komise DAMU 

  • doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D. – předsedkyně
  • prof. PhDr. Jan Císař, CSc.
  • prof. Mgr. Jaroslav Etlík
  • doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.
  • Mgr. Ondřej Krása - ředitel Nakladatelství AMU
  • prof. MgA. Karel Makonj
  • prof. MgA. Přemysl Rut
  • doc. PhDr. Vlasta Koubská
  • Mgr. Iveta Davidová, Ph.D. – vedoucí Knihovny DAMU
  • doc. Mgr. Jaroslav Provazník

 V Praze dne 4. prosince 2015

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová - děkanka DAMU