Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Disciplinární komise DAMU

V souladu se zákonem 111/1998 Sb. (§27/f) a Disciplinárním řádem AMU ustanovuji od 1. 9. 2016 disciplinární komisi DAMU v tomto složení:

 

doc. MgA. Jakub Korčák            předseda, proděkan pro studijní záležitosti

MgA. Ivana Vostárková              členka AS DAMU

BcA. Tomáš Loužný                   student KČD DAMU

Anna Klimešová                         studentka KALD DAMU

 

Schváleno AS DAMU 31. 8. 2016.

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová

děkanka DAMU