Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 29. března 2016

Přítomni(bez titulů): Jiří Adámek, Eva Kyselová, Michal Lázňovský, Eva Salzmannová, Eva Spoustová, Vratislav Šrámek, Ivana Vostárková, Oskar Bábek, Jan Búrik, Jan Holec, Jan Strýček Omluveni: Robert Smolík, Norbert Závodský

Hosté: Doubravka Svobodová, Ladislava Jandová

1. zasedání bylo zahájeno za přítomnosti děkanky DAMU Doubravky Svobodové a tajemnice DAMU Ladislavy Jandové

2. Debata a poučení o rozpočtu DAMU na rok 2016, témata: ONEI, OP3V, provozní náklady na správu budovy DAMU, program na podporu mladých pedagogů

3. hlasování o schválení návrhu rozpočtu DAMU na rok 2016 (neveřejné) 11 přítomných, 11 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO

Návrh rozpočtu DAMU na rok 2016 AS DAMU schválil

4. Pokračuje debata s děkankou D. Svobodou a tajemnici L. Jandovou. Jiří Adámek se ptá na téma rozšíření přístupu studentů a pedagogů do školy po 22. hodině a o víkendech

-   D. Svobodová informuje o dlouhé lhůtě na vytvoření rezervačního programu - počítačové centrum

-   L. Jandová informuje o zkušební verzi programu pro průchod do tříd na kartu ISIC a ITIC

-   D. Svobodová odpovídá, že doba přístupu do školy bude rozšířena ve všedních dnech do půlnoci a o víkendech do 22 hodin

-   Michal Lázňovský informuje o možnosti umístění snímače karet ISIC/ITIC na dveře za hlavním vchodem na DAMU

Odchází děkanka DAMU D. Svobodová a tajemnice DAMU L. Jandová

Přichází Robert Smolík

5. téma výpůjček z fundusu a techniky z divadla Disk a DAMU

-   M. Lázňovský: počítá se s brzkým spuštěním beta verze systému na půjčování kostýmů, který je možno rozšířit na další inventář - svět. technika, zvuk, hud. nástroje atd.

- Vratislav Šrámek: možné problémy s odpovědností studentů za vypůjčené kostýmy/techniku, revizní kontrola techniky určené k výpůjčce

- V. Šrámek — vysvětluje principy programu, na jehož detailech se bude dále pracovat

-   M. Lázňovský vidí přínos programu v budoucí znalosti poptávky po konkrétní technice a navazujícím účelném nákupu nejvíce poptávaných věcí

M. Lázňovský se omlouvá a odchází ze zasedání - výuka.

Jan Strýček se omlouvá a odchází ze zasedání - výuka.

6. V. Šrámek informuje pedagogy o nutnosti zapsat známky do systému KOS nejpozději dva dny po termínu zkoušky

-   Eva Kyselová informuje o konci možnosti vyžádání individuálních termínů na zkoušku z předmětů Dějiny divadla v kontextu západní kultury I. a II. a Dějiny českého divadla I.

7. V. Šrámek nabádá kolegy a studenty k větší aktivitě v rámci evaluace předmětů v systému KOS, za zimní semestr je stále možné evaluovat až do konce dubna

8. Volba člena AS DAMU do Disciplinární komise DAMU 1 kandidát — Ivana Vostárková

10 přítomných, 10 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO

Ivana Vostárková byla zvolena členkou Disciplinární komise DAMU za AS DAMU

9. Jan Búrik představuje projekt TAM TAM DAMU a s ním související iniciativu #neztišujnázor

10. R. Smolík – téma internacionalizace školy – jako vzor může sloužit MUNI Brno

- tři varianty – Erasmus, výuka AJ ve větším měřítku nebo diplomová práce v AJ

11. V. Šrámek připomíná, že do 30. dubna katedry navrhují kandidáty na stipendia – v tíživé
sociální situaci, za mimořádné studijní výsledky

12. Další zasedání DAMU ve středu 11.5.2016 v 16:00 v zasedací místnosti DAMU
- témata příštího zasedání – internacionalizace školy a příprava volby děkana/ky DAMU

13. zasedání AS DAMU bylo ukončeno

za správnost zápisu

Jan Búrik, Vratislav Šrámek