Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 23. května 2016

Přítomní: E. Kyselová, M. Lázňovský, E. Salzmannová, R. Smolík, E. Spoustová, V. Šrámek, I.Vostárková, J. Búrik, J. Strýček.

Omluveni: O. Bábek, N. Závodský, J. Holec, J. Adámek.

Jednání je zahájeno za přítomnosti zástupců studentů DAMU  - J. Kačmarčík, A. Burianová, A. Ernest  a N. Jacques

1. Problémy během působení absolventských ročníků v Divadle DISK

A. Ernest – problémy s termínovým dodáním vyrobené scénografie k abs. představením, „tvůrci si připadají jako kdyby hráli druhé housle, návrh na debatu/evaluaci s vedením divadelního studia DISK po ukončení účinkování ročníku;

A. Burianová – inscenace Opilí - problémy inscenačního týmu – nekompetentnost produkčního týmu, malá účast produkčních na zkouškách, cena autorských práv (pozdě zjištěná částka), na technické zkoušce chyběly některé předdomluvené věci (karabiny) a chyběl p. Veselý, změna času svícené zkoušky oznámená 3 dny předem, objednání technického personálu 14 dní předem, scénografie – nedostatečné pedagogické vedení, kostýmy – v generálkovém týdnu chyběla většina kostýmů (nebyl pedagogický dozor);

J . Kačmarčík – inscenace Povídky z vídeňského lesa - problémy se zkoušením během PQ2015 (nevhodný náhradní prostor), po prázdninách pozdě dodaná dekorace;

A. Ernest – bylo by lepší, kdyby se studenti měli potýkat spíše s uměleckými potížemi než s problémy technickými;

N. Jacques – inscenace Lockers – problém s dilnami a dodáním scénografie;

J. Strýček – za inscenaci Objevení nebe – chyba v komunikaci dílen a scénografky a scénografie se musela předělat, bylo by dobré zlepšit a zjednodušit komunikaci;

M. Lázňovský – výrobní úsek ds DISK je problematický, o změnu se ds DISK snaží, letos byla sezóna z pohledu výroby extrémní. Problémem je kvalita dodané dokumentace ze strany studentů. U různých inscenací problémy vycházely z různých stran (někdy dílny, někdy studenti). ML zdůrazňuje, že je potřeba v případě problémů oslovovat jeho;

R. Smolík – Rada ds DISK domluvila postup při vzniku inscenace (schůzky v rámci kateder před předávací poradou apod.);

M. Lázňovský – před rokem a půl byl vyměněn vedoucí provozu, nově vnitřní evaluace ds DISK po každé inscenaci, v rámci nového provozního řádu ds DISK bude nově naspecifikováno, jaké dokumenty jsou potřeba k provedení inscenace;

R. Smolík – dobré by bylo, kdyby do budoucna zaměstnanci dílen ds DISK byli zároveň pedagogy DAMU. Pedagogové musí do budoucna více informovat studenty scénografie o podmínkách, které musí být plněny při přípravě scénografie;

M. Lázňovský – budeme více dbát na předvýrobní porady a na větší komunikaci s pedagogy jednotlivých kateder. Evaluační poradě absolventského ročníku a vedení ds DISK jsem nakloněn.

V. Šrámek – děkuje studentům za informování AS DAMU a vyzval k otevřenější komunikaci.

2. internacionalizace DAMU

Jednání za přítomnosti proděkana pro studijní záležitosti Marka Bečky

R. Smolík – má škola strategii pro internacionalizaci DAMU?

M. Bečka – DAMU strategii nemá, problémem je malý zájem některých kateder DAMU. Katedry si musí uvědomit, že je jejich zodpovědností přijímat a vysílat studenty v rámci programu a že proděkan pro studijní záležitosti je zprostředkovatel této činnosti;

E. Salzmannová – pro studenty v rámci projektu Erasmus je třeba získat více zkušeben;

V. Šrámek, M Bečka zmínili jednání o získání učebních prostor na Nákladovém nádraží Žižkov;

M. Bečka – nový zahraniční program KALD a na KATAPU, plán KČD na výměnné pobyty s MCHAT, KTK možnost má, KVD se distancuje;

R. Smolík – je třeba vyřešit praktické změny spojené s internacionalizací – časové vytížení;

M. Bečka – v současnosti se snižuje počet žadatelů o Erasmus, v rámci programu Erasmus ale máme velice kvalitní školy, které nabízejí velmi dobrou kariérní přípravu;

R. Smolík – je třeba najít na naší škole specifika, kterými se bude profilovat pro zahraniční studenty;

E. Kyselová – je potřeba studenty z Erasmu více zapojit do dění na škole;

R. Smolík – je potřeba studenty motivat k rozvoji v rámci Evropy, nikoliv jen ČR.  Možností je nabídnout předměty v angličtině nebo psát diplomové práce v AJ.

Poděkování M. Bečkovi, který z jednání odchází.

3. Vyjádření AS DAMU k nacházející volbě děkana/nky DAMU

AS DAMU vyzývá akademickou obec a její zástupce o zvýšenou pozornost k nadcházející volbě děkana/děkanky DAMU v období konce roku 2016. AS DAMU v této souvislosti srdečně zve děkanku Doubravku Svobodovou na své příští zasedání.

4. AS DAMU žádá děkanku DAMU o vyřešení personálního problému v rámci vrátnice DAMU.

 5. 29. 9. 2016 – oficiální zahájení  ak. roku – 16:00-17:00

Zástupci AS DAMU -  Eva Kyselová, Vratislav Šrámek, Eva Salzmannová (náhradník)

6. Změna proděkana pro studijní a uměleckou činnost

AS projednal bez námitek změnu v osobě studijního proděkana. K 1.9. v této funkci MgA. P. Prokopa střídá doc. MgA. Jakub Korčák. Na základě žádosti Jana Strýčka o uvolnění ze stipendijní komise a vzhledem k blížícímu se konci studia A. Burianové, potřebuje AS DAMU doplnit dva nominanty z řad studentů do stipendijní komise. V duchu spravedlivého zastoupení všech kateder je osloví J. Búrik a O. Bábek na svých katedrách.

7. AS DAMU byl informován o prodloužení pronájmu Kafe DAMU

E. Kyselová připomněla některé výhrady ze strany DAMU k fungování Kafe DAMU.

8. AS vysokých škol – dopis k 17. listopadu

K dalšímu projednání na příštím zasedání. Text dopisu rozešle AS DAMU V. Šrámek a prosí AS DAMU k vyslovení názoru.

9. DAMU jako Hate Free zóna 

AS DAMU vyslovuje souhlas se zařazením DAMU do sítě Hate Free zón.

10. Další zasedání AS DAMU – 4. 10. 2016 v 16:00

Prostor pro zasedání dle domluvy.

 

Za správnost

Jan Búrik, Vratislav Šrámek