Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 30. 9. 2014

Přítomni (bez titulů): Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Karel Makonj, Robert Smolík, Ivana Vostárková, Eva Slavíková, Zuzana Burianová, Josef Kačmarčík, Jan Skovajsa, Mathias Straub

Nepřítomni (bez titulů): Jiří Havelka, Michal Lázňovský, Sylvie Rubenová

Hosté (bez titulů): Marek Bečka

  1. Od 1.10. 2014 se stane bývalý předseda AS DAMU Marek Bečka novým proděkanem DAMU pro zahraniční záležitosti. Na jeho místo (podle výsledků voleb do Pedagogické komory AS DAMU) postoupila Eva Slavíková (KATaP).
  2.  Proběhla volba nového předsedy AS DAMU. Jakub Korčák navrhl Ivanu Vostárkovou, ta však kandidaturu z důvodu pracovního zaneprázdnění odmítla. Jakub Korčák tedy navrhl Karla Makonje a Jana Kudláčková navrhla Jakuba Korčáka. Volba předsedy AS DAMU proběhla tajně.
  3. Výsledek tajné volby: Karel Makonj – 6 hlasů, Jakub Korčák – 3 hlasy. Volby se zdržel jeden z hlasujících. Karel Makonj byl zvolen novým předsedou AS DAMU a jako zástupce předsedy byl znovu ustanoven Jakub Korčák.
  4. Příští jednání AS DAMU proběhne v úterý 2. prosince 2014 v 16:00 v zasedací místnosti DAMU.

Zapsala: Zuzana Burianová