Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 13. 5. 2014

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Jiří Havelka, Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Robert Smolík, Ivana Vostárková, Zuzana Burianová, Josef Kačmarčík, Sylvie Rubenová, Mathias Straub

Nepřítomni (bez titulů): Jan Skovajsa

Hosté (bez titulů): Doubravka Svobodová

  1. Doubravka Svobodová obeznámila senátory s průběhem výběrového řízení na nového provozovatele kavárny Diskafé, jehož vítěz je již znám. V průběhu prázdnin by měla proběhnout rekonstru
  2. Současná proděkanka pro zahraniční záležitosti Martina Schlegelová již od příštího akademického roku nebude tuto funkci zastávat kvůli přílišnému pracovnímu vytížení mimo DAMU. Novým proděkanem pro zahraniční záležitosti by se tak od zač. akademického roku 2014/2015 měl stát Marek Bečka. Funkce proděkana je ovšem neslučitelná s členstvím v akademickém senátu, jeho místo by měl tedy nahradit další kandidát v pořadí a společně s tím by měly proběhnout i volby na nového předsedu AS DAMU.
  3. kce prostor kavárny a zvažuje se též změna jejího názvu, který by jej měl implicitně spojovat s DAMU.
  4. Společně se změnou podoby webových stránek AMU, DAMU, FAMU a HAMU se uvažuje i o nové podobě loga DAMU (stejně jako loga ostatních fakult), aby nová loga byla v tomtéž duchu. Robert Smolík paní děkance navrhl, aby na novou podobu loga zkusila vypsat soutěž.
  5. Paní děkanka rovněž pozvala členy AS DAMU na výjezdní zasedání kolegia děkana, které proběhně 27. a 28. 6. v Poněšicích.
  6. Příští jednání AS DAMU proběhne v úterý 30. září 2014 v 16 hodin v zasedací místnosti DAMU.

Zapsala: Sylvie Rubenová