Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 26. 11. 2013

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Jiří Havelka, Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Karel Makonj, Robert Smolík, Ivana Vostárková, Zuzana Burianová, Josef Kačmarčík, Sylvie Rubenová, Jan Skovajsa

Nepřítomni (bez titulů): Michal Lázňovský, Mathias Straub

  1. Předseda AS DAMU přivítal novou posilu studentské komory Josefa Kačmarčíka, který nahradil dosavadní členku a místopředsedkyni Lucii Špačkovou. Novou místopředsedkyní ze stran studentů se stala Sylvie Rubenová.
  2. Robert Smolík upozornil na výrazně se lišící kvalitu toaletního papíru v prostorách školy, což dokázal důkazními vzorky, a požaduje, aby tato byla sjednocena. AS DAMU mu jednohlasně vyjádřil svou podporu. Zpracovaný vzorník lze k prohlédnutí nalézt na nástěnce AS DAMU.
  3. Příští jednání AS DAMU je plánováno konec února resp. začátek března, konkrétní termín souvisí s finalizací rozpočtu na rok 2014, který by se měl na tomto zasedání projednávat.

Zapsala: Sylvie Rubenová