Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 13. 3. 2013

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Jiří Havelka, Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Robert Smolík, Ivana Vostárková, Zuzana Burianová, Sylvie Rubenová, Jan Skovajsa, Mathias Straub, Lucie Špačková

Nepřítomní (bez titulů):

Hosté (bez titulů):  Doubravka Svobodová, Ivo Kristián Kubák

    1. Po setkání Akademické obce DAMU předseda Marek Bečka pozval kandidátku na děkana Doubravku Svobodovou, aby zodpověděla doplňující otázky členů AS DAMU.

Robert Smolík vznesl dotaz, zda by kandidátka, coby děkanka, prezentovala veřejně výsledky, k jakým došla, během svého tzv. přechodného období, např. ve formě svolání AO. Doubravka Svobodová potvrdila, že by své vize a koncepci vedení školy, vybudované s hlubšími znalostmi problematiky školy, chtěla přednést AS DAMU a v jisté formě i studentům. Obecně by byla ráda, kdyby komunikace mezi děkanem a ostatními orgány školy a studenty fungovala na nějaké pravidelné frekventovanější bázi.

Ivo Kristián Kubák požádal o vysvětlení, jaké konkrétní změny by si kandidátka na děkana představovala v souvislosti s proměnou divadelní sítě, jak o nich píše ve své koncepci. Doubravka Svobodová odpověděla, že podkladem by pro ni měla být komunikace především s absolventy uplatněnými v profesionální sféře.

Ivana Vostárková vznesla dotaz, jak si kandidátka představuje svoje působení ve funkci děkanky v souvislosti s hodnocením ET, kde hovoří o absenci silného vedení napříč celou fakultou. Doubravka Svobodová potvrdila, že každá z kateder je určitým způsobem autonomní, a ona sama by se chtěla zasadit především o pravidelnou fungující komunikaci napříč školou.

Sylvie Rubenová vznesla otázku, jak si kandidátka na děkana představuje spolupráci DAMU s ostatními fakultami AMU. Kandidátka by se v tomto směru snažila navázat na snahu Jana Hančila o prohloubení vzájemné spolupráce.

Zuzana Burianová vznesla dotaz, jaká je skutečná motivace kandidátky ucházet se o post děkanky DAMU. Doubravka Svobodová se vyjádřila, že její motivací byla částečně skutečnost, že končí ve funkci ředitelky Divadla Na zábradlí, částečně fakt, že cítí značnou podporu vycházející přímo z řad studentů a pedagogů DAMU, a samozřejmě také zájem o DAMU samotnou.

  1. Předseda AS DAMU požádal kandidátku, aby opustila zasedání a mohla proběhnout volba. Poté zopakoval stanovy, podle nichž musí být děkan zvolen nadpoloviční většinou všech členů Akademického senátu. Jelikož je k dispozici pouze jediná kandidátka, AS buď zvolí ji, nebo nikoho, a v druhém případě bude až do dalšího výběrového řízení funkci děkana zastupovat 1. proděkan.
  2. Proběhlo 1. kolo tajné volby děkana, které se zúčastnilo všech 13 senátorů. Po sečtení hlasů oznámil předseda AS DAMU M.Bečka, že D. Svobodová byla zvolena 10 hlasy pro, 3 proti a nikdo se nezdržel hlasování.
  3. Příští jednání AS DAMU proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2013 v 16 hodin v zasedací místnosti DAMU.

Zapsala: Sylvie Rubenová

doc. Marek Bečka