Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 27. 3. 2012

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Barbora Adolfová, Michal Hába, Ivo Kristián Kubák, Michaela Rýgrová

Omluveni (bez titulů):  Daniel Hrbek, Karel Makonj, Michal Pavlata, Adam Rut, Karel František Tománek, Ivana Vostárková

Hosté (bez titulů): Jan Hančil, Taťána Horáková

  1. AS DAMU schválil rozpočet fakulty na rok 2012 předložený tajemnicí Taťánou Horákovou. Trend snižování rozpočtu vysokých škol pokračuje. AMU naštěstí ztrátu z větší části pokryla z peněz rektorátu, na fakulty tak snížení nedopadne v plné míře.
  2. AS DAMU diskutoval o možném budoucím rozšíření témat, ke kterým se vyjadřuje. V příštím volebním období by tak měl projednávat např. studijní plány jednotlivých oborů apod.
  3. Děkan informoval o probíhajícím procesu nové akreditace DAMU, výsledky by měly být známy v polovině dubna 2012.

Zapsala: Barbora Adolfová

doc. Marek Bečka