Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 15. 5. 2012

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Jiří Havelka, Jakub Korčák, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Robert Smolík, Ivana Vostárková, Barbora Adolfová, Zuzana Burianová, Michal Hába, Sylvie Rubenová, Jan Skovajsa, Mathias Straub, Lucie Špačková

Nepřítomni (bez titulů):  Daniel Hrbek, Michal Pavlata, Karel František Tománek, Ivo Kristián Kubák, Adam Rut, Michaela Rýgrová

Hosté (bez titulů): Jaroslav Provazník

  1. Jaroslav Provazník přivítal nově zvolené členy AS DAMU. Vyhlásil volbu předsedy AS DAMU. Navrženými kandidáty, kteří nominaci přijali, byli Marek Bečka, Jakub Korčák a Karel Makonj, Jiří Havelka nominaci odmítl. Tajnou volbou byl 8 hlasy zvolen Marek Bečka. Jaroslav Provazník Marku Bečkovi předal dokumentaci voleb do AS DAMU.
  2. Jednání senátu dále řídil nově zvolený předseda. Místopředsedou z pedagogické komory byl zvolen Jakub Korčák, místopředsedkyní za studentskou komoru pak Lucie Špačková. Zapisovatelkou budoucích jednání AS DAMU bude Sylvie Rubenová.
  3. Jaroslav Provazník senátu připomněl, aby upravil ustanovení Statutu DAMU podmiňující platnost voleb do AS DAMU účastí nejméně 30 % členů akademické obce DAMU.
  4. Marek Bečka informoval nově zvolený senát o činnosti předchozího senátu. Slíbil, že kontaktuje tajemnici DAMU Taťánu Horákovou, aby na příštím zasedání AS DAMU jeho novým členům podrobněji okomentovala tabulky rozpočtu fakulty. Marek Bečka také senátorům pošle rozpočtové tabulky za poslední roky.
  5. Studentská komora do prázdnin zformuluje připomínky studentů k současnému fungování kavárny DISKu a předá je Michalovi Lázňovskému, který bude s pronajímatelem kavárny jednat o možných změnách.
  6. Příští jednání AS DAMU proběhne v úterý 9. října 2012 v 16:00 v zasedací místnosti DAMU.

 

Zapsala: Barbora Adolfová

doc. Marek Bečka