Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 10. 1. 2012

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Daniel Hrbek, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Karel Makonj, Michal Pavlata, Ivana Vostárková, Barbora Adolfová, Michal Hába, Ivo Kristián Kubák, Adam Rut, Michaela Rýgrová
Omluveni (bez titulů):  Karel František Tománek
Hosté (bez titulů): Jan Hančil

  1. Michaela Rýgrová AS DAMU informovala o průběhu akcí pořádaných v souvislosti s chystanými zákony o vysokých školách. AS AMU se spolu s ostatními akademickými senáty vysokých škol k návrhu zákonů vyjádřil odmítavě. K tomuto vyjádření se připojuje i AS DAMU.
    AS DAMU plánuje v únoru svolat akademickou obec k diskusi nad možnými kroky ve vyjádření nesouhlasu s návrhy zmiňovaných zákonů.
  2. Děkan DAMU oznámil, že rozpočet AMU pro příští rok bude opět nižší (cca o 9 milionů Kč), pro divadelní fakultu to nejspíš bude znamenat snížení finančních prostředků na tento rok o 1,5 – 2 miliony Kč.
  3. Vzhledem ke končícímu volebnímu období stávajícího složení AS DAMU vyhlásí děkan začátkem března volby pro další období.

Příští zasedání AS DAMU proběhne v únoru 2012.

Zapsala: Barbora Adolfová

doc. Marek Bečka