Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 7. 6. 2011

Přítomni (bez titulů): Marek Bečka, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Ivana Vostárková, Barbora Adolfová, Ivo Kristián Kubák, Adam Rut Nepřítomni (bez titulů): Daniel Hrbek, Karel Makonj, Michal Pavlata, Karel František Tománek, Michal Hába, Michaela Rýgrová

  1. Proděkan pro studijní záležitosti a uměleckou činnost Mgr. Zdeněk Tichý se pro pracovní vytížení rozhodl vzdát funkce proděkana. Pan děkan navrhuje na jeho místo MgA. Petra Prokopa. Ten by měl být jmenován k 1. 8. 2011.
    AS DAMU MgA. Petra Prokopa žádá, aby mu na příštím zasedání AS DAMU představil svou koncepci týkající se výkonu této funkce.
  2. AS DAMU na výzvu Mgr. Jany Kudláčkové otevřel debatu nad letošním ročníkem festivalu ZLOMVAZ. Diskutovalo se nad tím, zda jde o festival studentů nebo o prezentaci fakulty a o tom, kdo má za festival zodpovědnost. Dále pak o termínu konání festivalu a jeho návaznosti na akademický rok, i o tom, nakolik se do festivalu zapojují jednotlivé katedry. Padl i návrh zrušit soutěžní část festivalu a změnit tak festival na divadelní přehlídku. AS DAMU došel k závěru, že nejdříve je nutné definovat poslání ZLOMVAZu a určit, kdo bude připravovat jeho dramaturgii. O koncepci festivalu ZLOMVAZ i termínu jeho konání se bude jednat i na kolegiu děkana.

Příští zasedání AS DAMU proběhne v úterý 11. 10. 2011 v 16.00.

Zapsala: Barbora Adolfová

doc. Marek Bečka