Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze zasedání AS DAMU ze dne 29. 3. 2011

Přítomni (bez titulů):  Marek Bečka, Daniel Hrbek, Jana Kudláčková, Michal Lázňovský, Michal Pavlata, Ivana Vostárková, Barbora Adolfová, Michal Hába

Nepřítomni (bez titulů):  Karel Makonj, Karel František Tománek, Ivo Kristián Kubák, Adam Rut, Lukáš Trpišovský

Hosté (bez titulů): Jan Hančil, Taťána Horáková

1.   Lukáš Trpišovský ukončil své studium na DAMU, na jeho místo v AS DAMU tak nastoupí Michaela Rýgrová.

2.  Tajemnice Taťána Horáková AS DAMU předložila rozpočet fakulty pro rok 2011. Spolu s děkanem Janem Hančilem AS DAMU informovali o snížení prostředků, které byly fakultě přiděleny. Snížení činí cca 5% oproti loňskému roku.  AS DAMU rozpočet pro rok 2011 jednohlasně schválil.

3. AS DAMU jednal o změnách statutu DAMU.

Byl zestručněn článek 10 věnující se popisu jednotlivých kateder a kabinetů fakulty; pracoviště s celoškolní působností byla odstraněna úplně.

Při jednání o bodech 2 a 5 článku 11 se AS DAMU rozhodl diskusi přerušit a pokračovat v ní na příštím mimořádném zasedání. Body 2 a 5 článku 11 se věnují vedoucím kateder a jejich funkčním obdobím. Měla by padnout rozhodnutí o délce funkčních období a možnosti jejich opakování. Přesnou formulaci zmíněných bodů se AS DAMU rozhodl konzultovat s právníky.

 

Příští zasedání AS DAMU proběhne dne 5. 4. 2011 v 16.05.

Zapsala: Barbora Adolfová

doc. Marek Bečka